Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Výnosy Skupiny vzrástli medziročne o takmer 7% na 13,3 miliardy USD
  • Príjmy pred zdanením (PTI) predstavujú 332 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 38%
  • Čistý príjem vzrástol medziročne o 31% na 213 miliónov USD
  • Výnosy zo Softvéru a služieb* sa medziročne zvýšili o 38% na viac ako 1 miliardu USD, čo predstavuje 7,6% z celkových tržieb Skupiny

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila celkové príjmy za prvý kvartál v hodnote 13,3 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 7% (a o 10% bez menových dopadov). Príjmy pred zdanením vzrástli o 38% na 332 miliónov USD v porovnaní s rovnakým kvartálom v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo čistý príjem sa takisto medziročne zvýšil o 31% na 213 miliónov USD. Základná dividenda za prvý štvrťrok je v hodnote 1,80 amerických centov alebo 13,95 hongkongských centov na akciu.

„Náš vynikajúci výkon v poslednom štvrťroku dokazuje, že po dopadoch pandémie Lenovo znovu rýchlo naberá dynamiku a zachytáva nové príležitosti, ktoré vyvstávajú z práce na diaľku, vzdelávania a zrýchlenej digitalizácie,“ povedal  Yang Yuanqing, predseda predstavenstva a CEO Lenovo.  „Zatiaľ čo svet naďalej čelí výzvam, spoločnosť Lenovo sa zameriava na zabezpečenie udržateľného rastu prostredníctvom našich hlavných obchodných aktivít, ako aj nových služieb a riešení, ktoré ponúka naša inteligentná transformácia so zameraním na služby.“

Globálne ekonomické faktory

Uplynulý štvrťrok priniesol viaceré obchodné výzvy pre celé odvetvie, vrátane pretrvávajúcej geopolitickej neistoty a pandémie COVID-19. Na zmapovanie cesty naprieč týmito výzvami Lenovo naďalej stavia na svojich hlavných zručnostiach v prevádzkovej efektivite a prístupe využívania „globálnych zdrojov a lokálneho doručovania.“ Pri pohľade na geopolitickú situáciu Lenovo naďalej verí, že spolupráca v oblasti obchodu, technológií a kultúry prináša významné benefity všetkým trhom a že technológie dokážu zabezpečiť výhody a posilnenie pre všetkých v spoločnosti.

Prehľad biznis skupín

Skupina inteligentných zariadení (IDG) naďalej vedie v silnom výkone spoločnosti. Skupina pre PC a Inteligentné zariadenia (PCSD), jedna z jej dvoch obchodných jednotiek, zvýšila tržby dvojciferným číslom s medziročným nárastom na 10,6 miliardy USD. Príjmy pred zdanením dosiahli 670 miliónov USD, čo je medziročný nárast o takmer 28% , zatiaľ čo ziskovosť, ktorá je najvyššia v celom odvetví, sa zvýšila o takmer 1 bod na nový rekord 6,3%. Trh s osobnými počítačmi výrazne prekonal očakávania trhu, ktorý predpovedal pokles a Lenovo si udržalo svoje vedúce postavenie na globálnom trhu s osobnými počítačmi a tabletmi. Podobne silný medziročný rast (45%) zaznamenali aj tržby v konzumerskom segmente po celom svete. V dôsledku týchto úspechov príjmy narástli o 30% v EMEA a o 18% v Číne. Rast objemu vo vysoko dynamických a prémiových kategóriách ako hráčske zariadenia, tenké a ľahké zariadenia a chromebooky pokračoval dvojcifernými hodnotami. Úroveň e-Commerce biznisu dosahovala hviezdny výkon na celom svete, čo sa pretavilo do medziročného nárastu príjmov o 50%.

Pri pohľade do budúcnosti Lenovo očakáva, že tento silný dopyt po osobných počítačoch sa stane dlhodobým trendom. V dôsledku toho sa spoločnosť zameria na inovatívne produkty, ktoré sa prispôsobujú novej globálnej realite, posilní svoj dodávateľský reťazec, aby uspokojila rýchlo sa zvyšujúci dopyt, bude pokračovať v rozvoji svojej e-Commerce platformy a sústrediť sa na segmenty s vysokým rastom s cieľom maximalizovať rast najvyššou ziskovosťou na trhu.

Druhá obchodná jednotka Skupiny inteligentných zariadení (IDG), Skupina pre mobilné zariadenia (MBG) zvýšila výkon oproti uplynulému štvrťroku s nárastom tržieb o 33%, hoci stále pociťovala dopady pandémie COVID-19 a výkyvov menových kurzov. Napriek medziročnému poklesu príjmov, v porovnaní s rovnakým obdobím za predchádzajúci rok objem príjmov prekonal trh vo viacerých regiónoch ako Latinská Amerika, Severná Amerika a Európa s rekordne vysokým podielom na trhu v Latinskej Amerike aj v Severnej Amerike. V budúcnosti bude Lenovo naďalej čerpať výhody zo silného produktového portfólia, inovatívnych technológií, najmä v oblasti 5G, a rozširovaní dopravy, aby pokračovalo v ziskovom raste.

Skupina Dátových Centier (DCG) znovu obnovila rýchly rast s nárastom tržieb o takmer 20% na 1,6 miliardy USD a medziročne zlepšenou ziskovosťou. Významný úspech predstavuje aj segment cloudových služieb (predtým nazývaný hyperscale), ktorý medziročne narástol o viac ako 30%, čím stanovil nový rekord vďaka zachyteniu silného dopytu verejného sektora po cloudovej infraštruktúre, ktorý je poháňaný zvýšenou digitálnou spotrebou spôsobenou pandémiou COVID-19. Zákaznícka základňa sa medzitým ďalej zväčšuje vďaka prispôsobiteľnému internému dizajnu a výrobným schopnostiam a rozšírenej predajnej sile poskytovateľa cloudových služieb. Segment Veľké a Malé a stredne veľké podniky (predtým nazývaný non-hyperscale) zaznamenal medziročný rast, v prudko rastúcich segmentoch ako Softvérovo definovaná infraštruktúra a služby ako aj Vysokovýkonný computing rástli tržby až dvojcifernými číslami. V budúcnosti Lenovo očakáva dlhodobý rast v segmente  Poskytovateľa cloudových služieb a plne využije súčasnú silu tímu v oblasti verejného a súkromného cloudu na rozšírenie segmentu Edge computingu.

Inteligentná transformácia naďalej vykazuje značný pokrok, ktorý je výsledkom cielenej implementácie stratégie 3S. Celkové tržby Softvéru a Služieb* narástli medziročne o 38% na viac ako 1 miliardu USD, čo predstavuje približne 7,6% z celkových tržieb Skupiny. Tržby segmentu Smart IoT * vzrástli medziročne o 39% , Smart infraštruktúra o 16% a Smart Verticals* o 65%, vďaka Smart City riešeniam v Číne a Smart Healthcare riešeniam v Severnej Amerike. Pridružené služby* narástli medziročne o 32%, Spravované služby* (vrátane prudko rastúceho segmentu Zariadenie ako služby) vzrástli medziročne o 48% a Riešenia* zaznamenali medziročný nárast 54%.

* fakturované príjmy

Značky: