Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Lenovo dnes oznámila rekordné výsledky za prvý fiškálny štvrťrok za skupinu Lenovo. Príležitosti vytvorené zrýchlenou digitalizáciou, inteligentnou transformáciou a modernizáciou IT zariadení, infraštruktúry a aplikácií na celom svete naďalej poháňajú dlhodobé a udržateľné zvyšovanie ziskovosti skupiny.

Využitím týchto príležitostí priniesol výkon spoločnosti Lenovo výrazné medziročné zlepšenie ziskovosti, pričom príjmy pred zdanením sa takmer zdvojnásobili na 650 mil. USD (nárast o 96%) a čistý príjem sa tiež viac ako zdvojnásobil (nárast o 119%), keďže čistá príjmová marža dosiahla 2,8%, čo je najvyššia hodnota za mnoho rokov. Tržby skupiny v prvom štvrťroku pokračovali v nadmernom raste na 16,9 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 27%.

Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť vidí ďalšie príležitosti na zvyšovanie rastu a ziskovosti naprieč svojím podnikaním v oblastiach, ako sú vertikálne riešenia, riešenia pre infraštruktúru, prémiové počítače a príslušné nepočítačové zariadenia ako tablety, smartfóny, vstavaná výpočtová technika a ďalšie inteligentné zariadenia. Okrem toho budú inovácie naďalej pomáhať so stimulovaním ziskového a udržateľného rastu. Po medziročnom náraste nákladov na výskum a vývoj o 40% bude spoločnosť Lenovo v nasledujúcich troch rokoch ďalej investovať do inovácií a svoje investície do výskumu a vývoja zdvojnásobí.

Tento štvrťrok je prvý, ktorý spoločnosť reportuje pod novou organizačnou štruktúrou Solutions and Services Group (SSG), Infrastructure Solutions Group (ISG) a Intellingent Devices Group (IDG), ktorá bola oznámená začiatkom tohto roka.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 Q1 21/22 v miliónoch USDQ1 20/21 v miliónoch USDZmena  
Výnosy skupiny16,92913,34827%
Príjem pred zdanením65033296%
Čistý príjem (zisk priraditeľný držiteľom majetkovej účasti)466213119%
 
Základný zisk na akciu (americké centy)4.021.802.22

Vyjadrenie Yuanqing Yanga, predsedu predstavenstva a CEO Lenovo:

„Zrýchlená digitálna a inteligentná transformácia vytvorila významné príležitosti na globálnom trhu. Spoločnosť Lenovo ich úspešne využíva v rámci svojej transformácie z výrobcu zariadení na poskytovateľa služieb a riešení. Dôkazom je naša výkonnosť – len v tomto štvrťroku sme zdvojnásobili ziskovosť z roka na rok, zatiaľ čo čistá príjmová marža dosiahla najvyššiu úroveň za mnoho rokov,“ povedal Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. „V budúcnosti budeme pokračovať v navyšovaní investícií do výskumu a vývoja s cieľom ich zdvojnásobenia v horizonte nasledujúcich troch rokov; budeme ďalej zdokonalovať našu prevádzkovú excelentnosť; a naďalej sa zaväzujeme k ekologickým inováciám a korporátnemu občianstvu s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľné zvyšovanie ziskovosti.“

Solutions and Services Group (SSG): zvyšujúca sa ziskovosť v odvetviach rýchleho rastu

Celé odvetvie sa transformuje so zákazníkmi, ktorí potrebujú sofistikovanejšie IT služby, čo vytvára obrovské príležitosti pre služby a riešenia a riadené služby, vrátane modelu založeného na predplatnom. Odhaduje sa, že trh IT služieb bude mať do roku 2025 hodnotu viac ako 1 bilión USD.

Výkon v Q1:

 • Ziskovosť podporných služieb sa zlepšila medziročne takmer o tri body; výnosy zo spravovaných služieb dosiahli medziročný dvojciferný rast a hodnota zákazky pre vertikálne riešenia dosiahla medziročne trojciferný rast.
 • Úspech prinieslo aj niekoľko nových, lukratívnych obchodov v oblasti smart city a smart retail, ako aj hybridných cloudových riešení využívajúcich Lenovo IP.

Vyhliadky do budúcnosti:

 • V tejto súvislosti spoločnosť Lenovo zlepší mieru penetrácie podporných služieb a využije rastúcu základňu inštalovaných zariadení, najmä potom, čo komerčný sektor opäť začne rásť. Pre služby na báze predplatného spoločnosť agresívne investuje do možností, platforiem a nástrojov, ako aj do budovania opakovateľných vertikálnych riešení s využitím vlastnej IP a prostredníctvom strategických partnerstiev.
 • Výrazne vyššie marže troch kľúčových segmentov pre SSG budú viesť k vyššej ziskovosti skupiny v nasledujúcich štvrťrokoch a rokoch.

Infrastructure Solutions Group (ISG): zrýchľujúca ziskovosť a výrazný náskok na trhu štvrťrok za štvrťrokom

Infraštruktúra ICT je základom digitálnej a inteligentnej transformácie, pričom infraštruktúra ICT by mala do roku 2025 dosiahnuť hodnotu takmer 250 miliárd USD. Po investovaní do budovania silného základu má Lenovo dobré postavenie ako poskytovateľ „full-stack“ ICT.

Výkon v Q1:

 • ISG dosiahla rekordné tržby vo výške 1,8 miliardy USD, prekonala trh za šesť po sebe nasledujúcich kvartálov a zároveň dosiahla najlepšie výsledky za päť rokov.
 • Aktuálne #3 na globálnom trhu s x86 serverami a #2 na trhu s mainstreamovým úložným priestorom.

Vyhliadky do budúcnosti:

 • Skupina bude naďalej investovať do rastu podnikania s víziou stať sa najväčším poskytovateľom riešení dátovej infraštruktúry zvyšovaním investícií do edge computingu, hybridných cloudových riešení a konvergencie 5G cloudových sietí. Spoločnosť bude pokračovať v posilňovaní vlastných  konštrukčných a výrobných kapacít, zlepšovaní efektivity a rozširovaní strategických partnerstiev, aby sprístupnila viac riešení zákazníkom.
 • Pokračovať budú aj investície do celkovej konkurencieschopnosti ISG, čo bude stimulovať ziskovosť a celkovú konkurencieschopnosť obchodnej skupiny.

Intelligent Devices Group (IDG): rekordné zisky, ďalší rast nepočítačového segmentu

Pandémia zmenila spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, pričom počítače sa vracajú do centra digitálneho života. Cyklus obnovovania PC sa skrátil, miera penetrácie sa zvýšila a celkový dopyt po PC do roku 2025 zostane aspoň na súčasnej úrovni, pričom komerčný dopyt sa rýchlo zvýši. Zároveň sa očakáva, že trh IoT do roku 2025 narastie o 11% CAGR. A nové príležitosti v nepočítačovom segmente rýchlo rastú.

Výkon v Q1:

 • Rekordný prvý kvartál pre zisk aj tržby. Zisk vo výške 1,1 miliardy USD, medziročný nárast o 43% a tržby vo výške 14,7 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 28% v dôsledku kombinácie silného výkonu v segmente počítačov a zvyšujúceho sa výkonu nepočítačového segmentu, ktorý v súčasnosti predstavuje 18% celkových príjmov skupiny IDG.
 • Priemerná predajná cena a ziskovosť pokračujú v raste vďaka pretrvávajúcim investíciám do prémiových a rýchlo rastúcich počítačových segmentov ako sú herné zariadenia, pracovné stanice a tenké a ľahké zariadenia.
 • Lenovo posilnilo svoju pozíciu #2 na globálnom trhu s tabletmi so systémom Android a segment smartfónov priniesol medziročný rast tržieb o viac ako 60% a v súčasnosti je sebestačným zdravým podnikaním s rekordnou prevádzkovou maržou takmer 5% za štvrťrok.

Vyhliadky do budúcnosti:

 • Spoločnosť Lenovo bude ďalej investovať do inteligentnejších zariadení, základných komponentov technológií a výpočtových platformách novej generácie.
 • Lenovo využije svoju širokú zákaznícku základňu na krížový predaj produktov z nepočítačového segmentu na podporu udržateľného zvyšovania ziskovosti.

Zhrnutie prevádzkových výsledkov a investícií do budúcnosti

 • Výdavky na výskum a vývoj v 1. štvrťroku sa medziročne zvýšili o 40% so záväzkom zdvojnásobiť investície do výskumu a vývoja v nasledujúcich troch rokoch.
 • Spoločnosť nedávno poskočila o 65 miest v rebríčku Fortune Global 500, kde sa umiestnila na #159 mieste, čo je najvyššie umiestnenie v histórii.
 • Prevádzková excelentnosť a globálny dodávateľský reťazec Skupiny sú aj naďalej najlepšie vo svojej triede a pomáhajú biznisu orientovať sa v aktuálnych globálnych výzvach v oblasti dodávok komponentov.
 • Skupina sa naďalej zameriava na ESG prostredníctvom svojich vedecky podložených klimatických cieľov, ako aj prostredníctvom stimulov ekologických inovácií; podpory komunít a podnikov v núdzi vyvolanej následkami pandémie a posilnením nedostatočne zastúpených komunít prístupom k technológiám a vzdelávaniu v oblasti STEM prostredníctvom Lenovo Foundation. Výročná správa Skupiny o ESG bude zverejnená v septembri 2021. Spoločnosť Lenovo bola nedávno vyhlásená aj za najlepšie pracovisko pre inklúziu znevýhodnených v rámci indexu rovnosti zostavovanom Disability:IN 2021.

Značky: