touchIT sa venuje aj starupom a do našej pošty prišiel nasledujúci mail o zaujímavom projekte LET.IS:

Tento náš projekt pôvodne nemal byť „startupom“, ale začal naberať jeho znaky, keďže sme si povedali že budeme zadarmo a nezávislí, a financujeme to z vlastných prostriedkov.

Predstavte si firmu, ktorá sa rozhodla investovať dva roky práce a financovala vývoj nejakého softvéru, ktorý by mal pomáhať podnikateľom. Vymyslí niekoľko inovácií. Napríklad, keď zamestnanec mešká do práce, jeho zamestnávateľovi automaticky príde SMS. Alebo kalendár, do ktorého môže nadriadený služobne podriadenému zapisovať pridelené úlohy.

To je len zlomok, čo stojí za spomenutie.Viete koľko podnikateľov je v neustálom strese? Viete prečo podnikatelia nemôžu rozvíjať svoje firmy a riešia neustále tie isté problémy vo svojej firme? Viete prečo zamestnanci často meškajú do práce? Viete prečo Vaši odberatelia meškajú s úhradou faktúr? Do všetko rieši LET.IS

No a nakoniec si firma povie, že tento ucelený systém, za ktorý by si mohla pýtať pomerne veľké peniaze, ponúkne verejnosti úplne zadarmo. To je projekt LET.IS

Značky: