Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Malé podniky na Slovensku tvoria väčšinu pracovných miest. Z najnovších štatistík európskeho štatistického úradu Eurostat vyplýva, že v nich pracuje až 56% zamestnancov. Podiel miest tvorených najmenšími firmami je tak piaty najvyšší v Európskej únii (EÚ), hneď po Taliansku (66%), Portugalsku, (62%), Španielsku (60%) a Lotyšsku (58%) .

V Európskej únii funguje viac ako 23 miliónov firiem a podnikov, pričom až 98,7-% zastúpenie medzi nimi majú podnikatelia a malé podniky do 49 zamestnancov. V rámci nich jednoznačne dominujú najmenšie podniky do desať zamestnancov (93 %). Spoločnosti s 50 až 249 zamestnancami majú 1-% podiel a v priemere len dve z tisícky firiem (0,2%) sú veľké firmy s 250 a viac zamestnancami.

Malé podniky generujú v EÚ v priemere každé druhé pracovné miesto, ďalších 17% tvoria stredné podniky a 33% veľké podniky s 250 a viac zamestnancami. „Na Slovensku je tak pomer miest tvorených najmenšími firmami a živnostníkmi ešte o niečo vyšší, na úrovni 56%. Stredne veľké firmy generujú 16% miest a zvyšných 28% najväčšie podniky,“ priblížila čísla Dáša Polláková, manažérka Oddelenia riadenia segmentu pre malé a stredné podniky ČSOB.

ČSOB si uvedomuje dôležitosť malých firiem pre ekonomiku, a preto sa okrem podpory podnikania finančnými nástrojmi zameriava aj na pravidelné monitorovanie nálad podnikateľov. „Keď sme sa v našom exkluzívnom prieskume pýtali firiem rôznych veľkostí na najväčšie riziká,  malé firmy vnímali najcitlivejšie legislatívny vývoj (59%). Medzi firmami strednej veľkosti a veľkými spoločnosťami bolo toto riziko tiež výrazne (39%), avšak podstatne menej ako v prípade malých podnikateľov,“ dodala Polláková.

Obavy z legislatívneho vývoja spomínali podnikatelia ako najčastejšie v každom kraji Slovenska, s výnimkou Žilinského a Prešovského regiónu. V nich označovali ako najväčšie riziko ekonomický vývoj a nedostatok kvalitnej pracovnej sily.

Značky: