Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Maloobchodníci podceňujú investíciu do nástrojov pre produktivitu práce.

Dostatočne finančne nepokrývajú ani oblasti, v ktorých sa môžu odlíšiť od konkurencie. Optimalizácia investícií do produktivity zamestnancov by pritom globálne znamenala vyššie príjmy v hodnote 187 miliárd dolárov ročne. Naopak si maloobchodníci dnes už uvedomujú dôležitosť technológií pre skvalitnenie interakcie so zákazníkmi. Tieto závery priniesla globálna štúdia Cisco s názvom „The Current State of Digital Readiness in Retail,“ ktorá mapovala súčasný stav digitálnej pripravenosti v maloobchode.

Globálny výskum spoločnosti Cisco sa zameral na manažérov maloobchodov v USA, západnej Európe a Latinskej Amerike. Jeho cieľom bolo zistiť, v akej fáze digitálnej transformácie sa ich spoločnosti nachádzajú. Medzi respondentmi boli zástupcovia kamenných i elektronických obchodov, výrobcovia odevov, pohostinských služieb a ďalších segmentov maloobchodu. Štúdia ukazuje, aké sú ich aktuálne priority z hľadiska investícií do digitálnych technológií a aké nedostatky si vo svojich stratégiách digitálnej premeny možno ani neuvedomujú.

Medzi hlavné zistenia štúdie spoločnosti Cisco s názvom „The Current State of Digital Readiness in Retail“ patria:

  • Maloobchodníci podceňujú nástroje na zvýšenie produktivity práce. Pritom globálne môže efektívne nasadenie týchto technológií priniesť maloobchodom v roku 2018 až 187 miliárd dolárov navyše. Do tejto oblasti mieri len 6 % investičných priorít, hoci investície sem vykazujú najvyššiu návratnosť.
  • Maloobchodníci nedostatočne investujú do odlíšenia svojej značky. Do tejto oblasti putuje len 29 % investícií. Ide o pokročilejšiu fázu digitálnej transformácie, keď maloobchodníci môžu pomocou technológií (napríklad smart Wi-Fi sieť a pokročilá analytika) odlíšiť svoju značku od konkurencie či hľadať nové obchodné modely a zdroje výnosov. Tieto zistenia ukazujú, že väčšina maloobchodníkov v digitálnej transformácii dostatočne nepokročila a vystavuje sa riziku straty trhu v prospech dynamickejšej a inovatívnejšej konkurencie.
  • Maloobchodníci zákazníkov rozmaznávajú. Kým iné oblasti digitalizácie zostávajú podfinancované, maloobchodníci si už dnes uvedomujú dôležitosť investícií na skvalitnenie interakcie so zákazníkmi (37 % ich investícii smeruje práve sem). Hoci je zákaznícky zážitok jednou z kľúčových oblastí, mali by sa maloobchodníci zamerať aj na seba, aby lepšie poznali správanie zákazníka a mohli tak optimalizovať svoje investície.

Analytika dát  – optimalizácia produktivity i možnosť odlíšiť sa

Pokročilá analytika sa do budúcnosti stane nevyhnutnou súčasťou každého moderného obchodu i obchodného centra. Umožňuje totiž spoznať správanie zákazníkov a na základe toho upraviť investície nielen do produktivity práce (napríklad znížením počtu personálu v určitú hodinu), ale i zmeniť rozloženie tovaru a doručiť zákazníkom špeciálnu ponuku, ktorú inde nedostanú.

Pre efektívnejšie využitie odporúča spoločnosť Cisco postupovať v niekoľkých krokoch. V prvom je vhodné nasadiť analytické nástroje a pomocou integrovaných dát lepšie spoznať správanie súčasných i potenciálnych zákazníkov. Až potom môžu maloobchodníci optimalizovať rozloženie svojej predajne alebo obchodného centra. V ďalšej fáze môžu maloobchodníci nasadiť technológie pre doručovanie ponúk šitých na mieru prostredníctvom mobilnej aplikácie návštevníkom, prihláseným k miestnej Wi-Fi sieti. Pri nasadení technológií pre smart obchod by mali dbať na to, aby bola Wi-Fi sieť postavená na kvalitných, spoľahlivých a overených riešeniach.

Značky: