Týka sa časovej osi.

V oblasti mobilných služieb je kladený čoraz väčší dôraz na súkromie používateľov a ochranu dát. V rámci výrazného posunu smerom k súkromiu sa aj Google rozhodol zaviesť niekoľko zmien, ktoré znížia odliv dát od používateľov smerom k spoločnosti. Mapy Google začnú totižto využívať nový spôsob uchovávaniu údajov o polohe. Google doteraz tieto informácie z časovej osi ukladal v cloude a prepájal s Google účtami používateľov. Portál Shift Delete informuje, že Mapy po nedávnej aktualizácii údaje o polohe ukladajú do internej pamäte zariadení, čo výrazne znižuje obavy o súkromie používateľov a poskytuje im aj lepšiu kontrolu nad týmito údajmi. 

Google informoval, že ukladanie údajov o polohe do cloudu bude ukončené po 1. decembri. Táto informácia má zároveň slúžiť ako upozornenie, pretože po tomto dátume už časová os nebude dostupná na webe, ale bude spárovaná s konkrétnym zariadením. Hoci sa touto zmenou dosiahne vyššia ochrana osobných údajov, tak pre niektorých používateľov to môže byť nevýhoda. Napríklad pre tých, ktorí ku svojej časovej osi pristupujú z viacerých zariadení. 

Google Mapy Immersive viewZdroj: Youtube/Cnet
Google Mapy Immersive view

Ak však na časovej osi nepovolíte nové nastavenia, Mapy Google sa pokúsia presunúť posledných 90 dní histórie do zariadenia, do ktorého ste sa prvýkrát prihlásili, pričom staršie údaje sa odstránia. Ak chcete pokračovať v používaní časovej osi, môžete časovú os otvoriť kliknutím na svoj profilový obrázok v aplikácii Mapy Google a vybrať, či chcete svoje údaje odstrániť manuálne alebo automaticky. Google potom tieto informácie uloží do vášho zariadenia.

Používatelia však majú na výber, či časovú os v Mapách Google chcú používať alebo nie. Ak ju chcete máte vypnutú a chcete ju zapnúť, tak postupujte nasledovne: 

  • Otvorte Mapy Google
  • Kliknite na profilový obrázok
  • Vyberte položku Časová os, kliknite na tri bodky
  • Upravte nastavenia
  • Nastavte obdobie, počas ktorého chcete údaje uchovávať, pričom si môžete nastaviť, či chcete svoje údaje vymazať manuálne alebo automaticky. 

Nezabudnite ešte pred koncom roka aktualizovať nastavenia časovej osi, aby ste predišli strate údajov a zvýšili svoju bezpečnosť.

Zdroj: Shift Delete

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.