Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novým členom predstavenstva UNIQA poisťovne zodpovedným za poistno-technický úsek (CITO) sa od 1.7.2019 stane Martin Rotkovský, dlhoročný zamestnanec českej a slovenskej UNIQA, ktorý na Slovensku doteraz pôsobil ako manažér koordinácie produktov. Personálnu obmenu predstavenstva už schválila dozorná rada UNIQA poisťovne.

Zmena súvisí s plánovaným návratom doterajšieho člena predstavenstva a riaditeľa poistno-technického úseku Roberta Wasnera po skončení jeho mandátu do materskej spoločnosti UNIQA Versicherungen AG so sídlom vo Viedni.

Zvyšok päťčlenného predstavenstva sa nemení, od 1.7.2019 bude pracovať v tomto zložení:

  • Martin Žáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO)
  • Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ (CSO)
  • Lucie Urválková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka (CFO)
  • Rastislav Havran, člen predstavenstva a operačný riaditeľ (COO)
  • Martin Rotkovský, člen predstavenstva a poistno-technický riaditeľ (CITO)

V rovnakom personálnom zložení bude tento tím pôsobiť na úrovni najvyššieho vedenia aj v českej UNIQA, kde Roberta Wasnera vystrieda Martin Rotkovský.

„Len nerád sa lúčim s rakúskym kolegom Robertom Wasnerom, vynikajúcim a pracovitým expertom. V poistnej technike odviedol za tri roky významný kus práce a pomáhal nám svojou erudíciou a pokojom pružne reagovať na pohyby na trhu a nové výzvy. Prajeme mu do ďalšieho profesijného života veľa úspechov a menej dochádzania, ktorého si užil počas svojho bratislavského a pražského angažmá v dostatočnej miere,“ komentoval zmenu v predstavenstve generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

RNDr. Martin Rotkovský, Ph.D. (44) pracoval  pre UNIQA poisťovňu od roku 2014 ako technický riaditeľ, paralelne pôsobil v rovnakej pozícii aj v sesterskej UNIQA pojišťovně. V českej UNIQA (a jej predchodkyni Česko-rakúskej poisťovni) však pôsobí od roku 1996, kde začínal ako stážista v aktuariáte popri štúdiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej so špecializáciou v odboroch pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. V UNIQA prešiel rôznymi pozíciami od vedúceho tímu poistných matematikov cez risk manažéra, poistného matematika až po manažéra produktovej koordinácie, ktorým bol posledné tri roky v slovenskej aj českej UNIQA. Pracoval tiež vo viedenskej centrále koncernu ako analytik projektu konsolidácie tarifných systémov v životnom poistení.

Martin Rotkovský tvorí už roky DNA našej poisťovne. Stál pri viacerých zásadných produktových novinkách či upgradov. Jeho pracovnému nasadeniu, analytickému mysleniu a potenciálu prichádzať s prepracovanými inováciami sa len ťažko hľadá konkurencia. Je kľúčovým a spoľahlivým pracovníkom, o ktorého by prejavila záujem každá spoločnosť na trhu. O to viac si vážim jeho lojalitu a elán, s ktorým stále nosí dres UNIQA. Som nesmierne rád, že sa stane členom najužšieho vedenia, kde využije nielen svoje široké a detailné odborné znalosti, ale aj znalosť našich štruktúr a internej kultúry,“ uvítal menovanie M. Rotkovského generálny riaditeľ UNIQA M. Žáček.

Značky: