Nová správa spoločnosti Ericsson uvádza, že zároveň so zrýchľujúcim sa vývojom smerom k 5G sieťam je potrebné zjednodušiť ich prevádzku, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je hlbšia integrácia prenosu do oblasti rádiovej technológie, pretože prenosová kapacita ovplyvňuje celkovú výkonnosť siete pre budúce prípady použitia 5G, ako napríklad internet vecí (IoT), pripojené vozidlá a výroba.

Správa spoločnosti Ericsson o budúcnosti mikrovlnnej technológie identifikuje trendy a potreby v mikrovlnnom priemysle. Zvýšený dopyt po vysokokvalitnom mobilnom širokopásmovom pripojení si vyžaduje vyššiu kapacitu pre prenos signálu. Sieťové riešenia pre 5G skúmajú kombináciu optických a mikrovlnných sietí a aktuálna správa sa zameriava na výhody a vývoj v mikrovlnnej oblasti.

Hans Mähler, riaditeľ pre oblasť mikrovlnných systémov v spoločnosti Ericsson, hovorí: „Mikrovlnná technológia je dobre pripravená na vybudovanie prenosových sietí pre 5G a na uspokojenie budúcich požiadaviek nákladovo efektívnym spôsobom. Dodatočné frekvenčné spektrum prekonávajúce 100 GHz umožní urobiť ďalšie kroky smerom k zvýšeniu kapacity a prekročiť tak rýchlosť 100 Gb/s.“

Predpokladá sa, že trhový podiel mikrovlnných spojov sa zvýši, a to najmä vďaka pokračujúcemu nasadzovaniu LTE a 5G sietí. V dôsledku rastúceho počtu a rozsahu nasadenia LTE v Indii experti z Ericssonu odhadujú, že podiel mikrovlnnej technológie bude vyšší ako jeho očakávaný objem, pričom v roku 2022 prekročí 65% (nepočítajúc Čínu, Kóreu, Japonsko a Taiwan).

Dostupnosť a využitie mikrovlnného spektra pre pevné služby prejdú v nasledujúcich 5 až 10 rokoch zásadnou transformáciou. Bude sa zvyšovať význam a objem využívania tzv. E-Band pásma (70-80 GHz pásma) pre mikrovlnné prenosy, ktoré umožňuje vysokorýchlostné prenosy dát. E-band sa v súčasnosti môže používať vo viac ako 85 krajinách. Nasledovať bude zavedenie W-Band a D-Band pásiem (92-114,25 GHz a 130-174,8 GHz) pre ešte väčšiu kapacitu.

Nasadenie mikrovlnných spojov s kapacitou 10 Gb/s v E-Band pásme v oblasti prenosu je už realitou. V nasledujúcich rokoch sa očakáva, že prvé spoje s kapacitou 100 Gb/s vyvinú  výskumné laboratóriá s využitím nových frekvenčných pásiem a technológie viacnásobných vstupov-výstupov (MIMO) (pre lepšiu efektívnosť spektra), ktoré si vyžiada rastúca hustota prevádzky a nové vysokokapacitné rádiové rozhrania v 5G sieťach.

Značky: