Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výberové konanie na dvoch členov predstavenstva štátnej akciovky Slovensko IT.

Pokračuje tak v transparentnom obsadzovaní IT pozícií tak, aby pre štát pracovali tí najlepší s chuťou meniť veci k lepšiemu. Jeden z vybraných členov predstavenstva sa stane generálnym riaditeľom spoločnosti, druhý bude prevádzkovým riaditeľom.

„IT služby musíme dostať v 21. storočí na úroveň, akú si všetci zaslúžime a akú potrebujeme. Nejde to však bez kvalitných ľudí so záujmom veci meniť a prinášať nové nápady a riešenia. Preto potrebujeme pracovné pozície obsadzovať skutočne kvalitnými IT odborníkmi, aby sme sa ako krajina posúvali stále vpred,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová.

Rezort informatizácie vyhlásil výberové konanie na dvoch členov predstavenstva spoločnosti Slovensko IT so sídlom v Košiciach. Hlavnou podmienkou prijatia sú skúsenosti v IT oblasti, ako aj minimálne päťročná prax na riadiacej pozícii. Kandidáti musia mať vedomosti o organizácii riadenia a manažmente obchodných spoločností, ako aj o finančných nástrojoch potrebných pre efektívne spravovanie spoločnosti. Ich pozícia si tiež vyžaduje organizačné a rozhodovacie schopnosti, vysokú mieru zodpovednosti či pokročilé komunikačné a prezentačné zručnosti. Podmienkou je tiež vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo technického smeru či odboru, ktorý je zhodný alebo príbuzný s oblasťou činnosti firmy. Výberové konanie je pre záujemcov otvorené do 5. februára 2021. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/slovensko-it-a-s/.

Spoločnosť Slovensko IT poskytuje komplexné IT služby, inovácie a cloudové riešenia v prospech občanov i podnikateľov. Ide o služby od digitálnych inovácií, v prípade ktorých robí výskum, vývoj a ich samotnú realizáciu, cez efektívne a funkčné softvérové riešenia až po najvyššiu možnú ochranu informácií a dát pred narušením. Služby, ktoré košická firma ponúka, sú user-friendly, jednoduché a praktické. Slovensko IT je spoločnosť, ktorá zohrá kľúčovú rolu v budovaní lacnejších, modernejších a flexibilnejších štátnych informačných systémov.

Medzi hlavné úlohy predstavenstva patrí výkon činnosti štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti, obchodné vedenie spoločnosti, výkon zamestnávateľského práva, vydávanie vnútorných predpisov spoločnosti a iné.

Značky: