Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA). Tento program od októbra 2020 spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Jeho cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu štátov Európskej únie s Ukrajinou.

„Rozvoj všetkých regiónov Slovenska je pre nás prioritou, ktorej venujeme mimoriadne veľkú pozornosť. Žiadny región by nemal byť menej rozvinutý, všade by mali mať ľudia rovnaké príležitosti a európsku kvalitu života. Európska únia preto aj prostredníctvom cezhraničných projektov podporuje rozvoj regiónov,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Tentoraz pomôžu regiónu východného Slovenska schválené projekty z Nástroja európskeho susedstva. V tretej výzve v súčasnom programovom období predložili žiadatelia 119 projektov, z ktorých 30 získalo podporu. V desiatich z nich figurujú slovenskí prijímatelia.

„Jedným z cieľov regionálneho rozvoja je podpora turistického ruchu, ktorý prináša ľuďom prácu a do regiónov peniaze.  Slovensko má v oblasti turizmu veľa čo ponúknuť, žiaľ nie všade sa tento potenciál využíva naplno. Jedným zo zásadných predpokladov pre rozvoj turizmu je kvalitná infraštruktúra a práve do nej bude smerovať významná časť podpory z Nástroja európskeho susedstva,“ zdôraznila ministerka regionálneho rozvoja.

Finančnú podporu z EÚ dostanú napríklad mesto Veľký Šariš či obec Liptovská Teplička na spoluprácu v oblasti kultúry i na rozvoj cestovného ruchu. Pod Šarišským hradom vznikne v spolupráci s ukrajinským mestom Rakoshyno archeopark s oddychovou zónou, ktorý do regiónu priláka návštevníkov z blízkeho aj širšieho okolia. Na Liptove sa zasa stará hasičská zbrojnica premení na obecné múzeum, ktoré sa stane súčasťou „Cesty predkov“ do Maďarska a na Ukrajinu.

Eurofondy v Prešovskom kraji pomôžu aj so skvalitnením dopravnej infraštruktúry. Udržateľná doprava v rámci cyklotrasy „Poloniny Trail“ bude podporená sumou viac ako milión eur. Medzi schválenými projektami je tiež pokračovanie modernizácie ciest, ktoré vedú k hraničnému priechodu Ubľa-Malyj Bereznyj. Realizátorom tohto projektu je Prešovský samosprávny kraj spolu so Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine.

Európske zdroje prispejú tiež k šíreniu osvety a k ochrane životného prostredia. Jedným z podporených je vzdelávací projekt Vihorlatskej hvezdárne, ktorý je zameraný na znižovanie svetelného smogu. V rámci neho bude s podporou EÚ vybudovaný v astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle informačný pavilón vrátane teleskopov, meteostanice či  špeciálneho elektrického meracieho vozidla. Cez cezhraničný nástroj budú podporené tiež dva environmentálne projekty košických univerzít – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Technickej univerzity (TUKE). UPJŠ bude v rámci projektu „Životné prostredie pre budúcnosť“ vzdelávať žiakov základných škôl o enviro záťažiach. Projekt TUKE, realizovaný v spolupráci s inštitúciami z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, je zameraný na protipovodňový monitoring hrádzí na rieke Tisa a získal odporúčanie a podporu Stratégie EÚ pre dunajský región. Slovensko Dunajskej stratégii tento rok predsedá. Projekt okrem iného prispeje k naplneniu priorít a cieľov tejto nadregionálnej stratégie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Úspešným sa stal tiež projekt Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Tá v spolupráci s detskou nemocnicou v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pomôže nakúpením špeciálnych prístrojov skvalitniť  život detí s touto zriedkavou chorobou. „O prínose cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti zdravia svedčí aj fakt, že výsledky projektu z predošlého programového obdobia boli základom pre aplikovanie nových prístupov v liečbe tohto ochorenia na území celej Ukrajiny,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová s tým, že toto je dôkaz, že cezhraničné projekty majú skutočne významný prínos.

Tretia výzva v rámci Nástroja európskeho susedstva bola poslednou v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Všetky štyri krajiny však už v spolupráci s Európskou komisiou pripravujú budúci program, ktorý bude naďalej prispievať k rozvoju regiónov. Zoznam schválených projektov z poslednej výzvy, ako aj všetky informácie o programe ENI CBC HU-SK-RO-UA, nájdu záujemcovia na stránke https://huskroua-cbc.eu/.

 

Značky: