Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitálne zručnosti budú rozhodujúce pre úspech ekonomiky krajiny aj pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Na dnešnom rokovaní Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. Ministerstvo, ktoré vedie, sa zároveň stalo riadnym členom tohto záujmového združenia.

„Svet sa dnes pod vplyvom digitálnych technológii mení nesmiernou rýchlosťou. Som preto veľmi rada, že pristupujeme ako plnohodnotný člen k platforme, ktorá pomáha pripraviť Slovensko na digitálnu transformáciu. Musíme aktívne podporovať budovanie digitálnych zručností občanov a ja osobne sa budem zasadzovať najmä za programy zamerané na seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľstva,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová na zasadnutí Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Toto odborné záujmové združenie doteraz Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporovalo najmä finančne, teraz sa však stalo jeho riadnym členom. Zástupcovia ministerstva boli tiež zvolení do predsedníctva a dozornej rady Digitálnej koalície.

„Až tretina pracovných miest na našom trhu práce bude čeliť v dlhodobom horizonte vysokému riziku automatizácie, čo je najviac spomedzi rozvinutých krajín. Tento rizikový trend je navyše spojený so starnutím obyvateľstva,“ upozornila vicepremiérka Remišová.

Digitálne zručnosti budú podľa nej kľúčovým predpokladom, aby sa ľudia úspešne uplatnili na pracovnom trhu. Preto je už v súčasnosti potrebné zvyšovanie schopností a rekvalifikácia pracovnej sily. Práve v tomto procese má zohrať významnú úlohu spolupráca verejného a súkromného sektora v rámci Digitálnej koalície.

Medzi skupiny, ktorým je potrebné sa venovať prioritne, sú podľa ministerky Remišovej zamestnanci štátnej a verejnej správy, ale tiež seniori. Medzi ciele Digitálnej koalície patrí, okrem ďalších, aj  motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium informačno-technologických odborov.

Spomedzi aktivít, ktorými MIRRI SR doteraz podporovalo ciele Digitálnej koalície, treba spomenúť IT Fitness Test, ktorý je najrozsiahlejším testovaním digitálnych zručností na Slovensku a jeho úlohou je preveriť digitálnu gramotnosť žiakov, študentov aj širokej verejnosti. V súčasnosti sa pripravujú IT Fitness Testy špeciálne zamerané pre štátnu správu a samosprávu a tiež pre seniorov.

Zakladajúcimi členmi Digitálnej koalície sú  Ministerstvo financií SR a IT Asociácia Slovenska. Okrem MIRRI SR sa jej novým riadnym členom stalo tiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Značky: