Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V pondelok 20. februára 2023 sa v Bratislave v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí uskutoční medzinárodná konferencia o slobode médií MEDIA FREEDOM 2023, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod záštitou medzinárodnej koalície štátov Media Freedom Coalition (Koalícia pre slobodu médií).

 Za posledných viac ako päť rokov ide o vôbec prvú medzinárodnú konferenciu organizovanú ministerstvom kultúry na tému slobody médií a historicky o prvú konferenciu organizovanú v spolupráci s medzinárodnou Koalíciou pre slobodu médií.

Koalícia pre slobodu médií je partnerstvom štátov, ktorého súčasťou je aj Slovensko. Koalícia, ktorej v súčasnosti spolupredsedajú Holandsko a Kanada,  sa aktívne snaží o presadzovanie slobody médií a bezpečnosť novinárov, ako aj ďalších pracovníkov médií.

Verejné politiky v mediálnej oblasti sa – po skúsenostiach z posledných rokov s pandémiou dezinformácií v súvislosti s ochorením COVID-19, s hybridnou vojnou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a ďalšími krízami – dynamicky menia. Cieľom konferencie so zaujímavou medzinárodnou účasťou je preto poukázať na niektoré z aktuálne kľúčových tém verejných politík súvisiacich so slobodnými médiami ako pilierom slobodnej demokratickej spoločnosti.

Konferencia (so streamingom pre širšie publikum) je určená tak profesionálom a akademickej a odbornej verejnosti, ako aj širšej laickej verejnosti, ktorá má záujem o médiá a mediálnu politiku. Celodenné podujatie bude venované štyrom nosným témam:

  1. návrh nariadenia Európskej únie o slobode médií, ktoré je známe pod označením EMFA alebo Európsky akt o slobode médií;
  2. problematika strategických žalôb, ktoré sa snažia zabrániť účasti verejnosti, osobitne novinárom, na informovaní o veciach verejného záujmu; tieto žaloby sú známe pod skratkou SLAPP
  3. význam redakčnej nezávislosti pre slobodné média a nástroje jej ochrany;
  4. téma ochrany novinárov a novinárok pri výkone ich povolania bez ohľadu na formu útoku.

Nosnou témou celej konferencie je slobodný výkon novinárskeho povolania a ochrana novinárov a novinárok. Pre Slovensko bude mimoriadne doležité, že v rámci záverečného panelu predstaví Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) prvé výsledky a zistenia svojho prieskumu o bezpečnosti novinárov na Slovensku.

Dátum ani obsah konferencie tak nie je náhodný, avšak z úcty k Jánovi a Martine a ich rodinám, sa snažíme vyhnúť akémukoľvek priamemu prepojeniu na ich spomienku, lebo to považujeme za nenáležité. Úplne sa tomu však vyhnúť nedá, lebo pravdou je, že o zásadných zmenách verejných politík naprieč Európou hovoríme predovšetkým kvôli tomu, čo sa im stalo.

„Uznávame, že aj po piatich rokoch od brutálnej vraždy Jána Kuciaka náš dlh voči novinárom za zaistenie ich bezpečnosti zostáva nesplatený.“ napísala ministerka kultúry Natália Milanová podpredsedníčke Európskej komisie Věre Jourovej, ktorá jej pozvanie prijala a vystúpi na konferencii.

V jednotlivých paneloch budú diskutovať aj ďalší zaujímaví zahraniční hostia, spomedzi ktorých vyberáme:

Pani Flutura Kusari z Európskeho centra pre slobodu tlače a médií sa venuje  boju proti SLAPP žalobám. Spoluvedie prácu proti SLAPP žalobám na európskej úrovni ako súčasť Koalície proti SLAPPom v Európe a bola jednou prvých, ktorí sa osobne pričinili, že sa problém strategických žalôb začína riešiť aj formou legislatívnych zmien a návrhov.

Pozvanie ministerky Milanovej prijal aj maltský investigatívny novinár Matthew Caruana Galizia, syn zavraždenej novinárky Daphne Caruana Galiziovej, ktorý sa podelí o svoje skúsenosti aj so SLAPP žalobami.

O redakčnej nezávislosti budú zase diskutovať Maja Sever, súčasná prezidentka Európskej federácie novinárov, ktorá začínala ako vojnová spravodajkyňa a nielen v Chorvátsku sa stala známa zasadzovaním sa o lepšie pracovné podmienky novinárov, ako aj holandský rozhlasový novinár Geert Jan Hahn, ktorý poskytne pohľad na redakčnú nezávislosť aj z pohľadu freelancerov.

Pozvanie prijali aj zástupcovia organizácie Reportéri bez hraníc, ktorí budú mať možnosť vyjadriť sa nielen k Euróskemu aktu o slobode médií, ale aj  otvorene a slobodne zhodnotiť stav slobody médií v našom geopolitickom priestore z ich perspektívy.

V diskusiách budú tiež zastúpení slovenskí profesionáli a profesionálky, ako aj predstavitelia štátu, ktorých sa verejné politiky dotýkajú.

„Slobodné médiá a otvorená diskusia bez predsudkov a nenávisti je to, v čo na ministerstve kultúry od začiatku veríme.“, uviedla ministerka kultúry Milanová, ktorá sa preto v deň konferencie separátne stretne aj s predstaviteľmi viacerých medzinárodných organizácií na ochranu slobody tlače a novinárov.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie priamo na mieste, sa môžu registrovať na stránke konferencie: www.mediafreedom2023.eu

Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Stránku konferencie priebežne dopĺňame informáciami o konferencii a panelistoch. Pracovnými jazykmi konferencie sú slovenčina a angličtina, pričom simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

Značky: