Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

MiR Insights poskytuje presné informácie o flotilách robotov MiR, ktoré umožňujú zvýšenie výkonu, dlhší prevádzkový čas, efektívnejšie riešenia náhodných problémov a rýchlejšiu návratnosť

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), najväčší dodávateľ autonómnych mobilných robotov (AMR), predstavila MiR Insights, nový cloudový softvérový nástroj, ktorý umožňuje vlastníkom robotických flotíl sledovať a analyzovať operácie svojich robotov a zároveň získavať užitočné poznatky, ktoré môžu výkon robotov ďalej zlepšovať. MiR tak reaguje na trend, kedy s rastúcou veľkosťou flotíl AMR rastie aj dopyt po softvérových nástrojoch na optimalizáciu výkonu a správu flotíl.

MiR Insights poskytuje odpovede na otázky typu:

• Aká bola celková efektivita našej robotickej flotily tento týždeň?

• Máme v našej výrobe nejaké špecifické oblasti, kde sa roboty stretávajú s opakujúcimi sa problémami?

• Ako ovplyvnili zmeny, ktoré sme zaviedli v továrni minulý mesiac, prepravné kapacity robotov?

Softvér navyše umožňuje zákazníkom jednoduchý prístup k dátam a ich následné zdieľanie pre rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov.

„MiR Insights poskytuje užívateľom robotického parku možnosť oveľa lepšie porozumieť výkonnosti robotov a ich interakcii s okolitým prostredím,“ hovorí Walter Vahey, prezident spoločnosti MiR. „Tieto znalosti umožnia našim zákazníkom pokračovať v zlepšovaní a rozširovaní svojich inštalácií rýchlejšie a ďalej zlepšovať návratnosť svojich investícií.“

Kľúčové vlastnosti MiR Insights:

Informačné dashboardy: Monitoruje indikátory kľúčových ukazovateľov výkonnosti (key performance indicators – KPI), ako je prejdená vzdialenosť, dokončené misie a miera využitia robotov.

Prevádzkové mapy: Sleduje aktivitu robota či už v čase, ale aj v priestore a vizualizuje oblasti so slabým pokrytím WiFi a potenciálnymi prekážkami pre prevádzku robotov.

Dáta sú bezpečne uložené v cloude

MiR Insights je hostovaný v prostredí Microsoft Azure a používa sa v spojení s MiR Fleet, softvérom na správu flotíl robotov MiR. Nástroj MiR Insights načítava dáta z MiR Fleet, ale nezasahuje do prevádzky flotily, ovládania jednotlivých robotov, ani neupravuje nastavenia flotily. Dátové rozhranie je veľmi flexibilné s možnosťami na vizualizáciu dát a tiež s API (aplikačné programové rozhranie) na prepojenie získaných dát s externými systémami. MiR Insights je navrhnutý tak, aby podporoval neustále zvyšovanie výkonnosti na základe skúseností zákazníkov s tým, že všetko je zamerané na zlepšovanie prevádzky flotily AMR.

Pre zákazníkov MiR bude MiR Insights k dispozícii od 2. štvrťroku 2023.

Značky: