Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V októbri 2018 bola vyhlásená druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu s Kalifornskou univerzitou, s Technickou fakultou – UC Berkeley. Program je zameraný na zvyšovanie kompetencií mladých výskumníkov z celého Slovenska v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) už 65 rokov patrí medzi popredné vedecko-výskumné univerzity. Práve doprava je jej hlavným zameraním, a preto sa niet čomu čudovať, že sa vyprofilovala na lídra v oblasti inteligentných dopravných systémov.

UNIZA spolupracuje len s najlepšími, a preto dňa 21.9.2017 podpísala zmluvu strategického partnerstva s Kalifornskou univerzitou v Berkeley (UC Berkeley) v oblasti inteligentných dopravných systémov, ktorá umožnila štúdium mladým vedeckým pracovníkom zo Slovenska na UC Berkeley.

Toto štúdium je možné cez program pod názvom „UNIZA – UC Berkeley – College of Engineering scholarship program with funding support of the Deputy Prime Minister’s Office for Investments and Informatization of the Slovak Republic”. Vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už v pilotnej výzve z januára 2018 bolo možné poslať prvého vedeckého pracovníka do Kalifornie.

Prvým, ktorý sa zúčastňuje pilotného pobytu tohto programu je Ing. Gregor, ktorý získal štipendium a teraz je v Berkeley s projektom Strojového učenia vo forme implementácie s otvoreným zdrojom prostredníctvom viacúčelových metód strojového učenia. Podľa vyjadrení predstaviteľov z UC Berkeley sú v USA s jeho pôsobením veľmi spokojní a už teraz sa tešia na ďalšieho štipendistu.

„Pre UNIZA bolo veľkým úspechom spojenie s prestížnou americkou univerzitou v Berkeley v spoločných oblastiach výskumu. Vedecký pracovník z pilotnej výzvy sa práve nachádza v Berkeley a už teraz sa tešíme, ako v rámci aktuálnej druhej výzvy poskytneme niekomu ďalšiemu túto novú a neopakovateľnú príležitosť,“ hovorí Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Podmienky účasti: záujem o spoluprácu s UC Berkeley – College of Engineering, identifikovať spoločnú oblasť výskumu na UNIZA a UC Berkeley – College of Engineering v oblastiach inteligentných dopravných systémov, dopravy všeobecne so zameraním na moderné informačné technológie, spĺňať kategóriu študenta Ing. alebo PhD. štúdia, resp. mladého vedeckého, výskumného pracovníka, do 3 mesiacov dať na publikovanie minimálne jeden vedecko-výskumný a jeden popularizačný článok z pobytu a záväzok odpracovať 3 roky po absolvovaní pobytu na domovskej inštitúcii v SR, dĺžka pobytu 4 – 6 mesiacov.

Požadované dokumenty prihlášky (všetky v angličtine): Motivačný list, Projekt vo forme zámeru (Project Statement Proposal, CV, 2x odporúčací list (z toho 1x od priameho nadriadeného a 1x od vedúceho pracoviska/resp. ním povereného zamestnanca).

Termín podávania prihlášok: 16. november 2018.

Bližšie informácie: https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2350-scholarship-program-uc-berkeley-college-of-engineering .

Značky: