Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), najväčší globálny poskytovateľ autonómnych mobilných robotov, ohlásila globálnu strategickú spoluprácu s firmou Faurecia, ktorá je jednou z predných svetových automobilových subdodávateľov.

V rámci strategického partnerstva nasadí Faurecia autonómne mobilné roboty do svojich výrobných zariadení po celom svete a posunie tak stupeň automatizácie na novú úroveň.

„Vstúpili sme do tohto strategického partnerstva s MiR, pretože má dostatočnú kapacitu a znalosti potrebné k zefektívneniu a optimalizácii našich logistických procesov,“ povedal Eric Moreau, viceprezident pre dodávateľský reťazec a digitalizáciu skupiny Faurecia Clean Mobility Business. „MiR má preverenú technológiu, na ktorú sa spolieha rad nadnárodných podnikov pri zvyšovaní produktivity svojej logistiky. Všeobecne využívame automatizáciu na vysokej úrovni, ale až doteraz pre nás bola automatizácia vnútropodnikovej prepravy veľkou výzvou.

Vidíme v nej obrovský potenciál. Neustále musíme meniť nastavenia našich výrobných priestorov tak, aby sme vyhoveli dopytu po menších výrobných sériách, čo kladie vysoké nároky na flexibilitu. Tú sme našli v robotoch MiR, ktoré nepotrebujú žiadnu dodatočnú infraštruktúru a dokážu sa navigovať na základe vlastných mapových zdrojov, ktoré je možné veľmi jednoducho aktualizovať.“

MiR ponúka rad kolaboratívnych autonómnych mobilných robotov, ktoré sú určené na bezprostrednú spoluprácu s ľuďmi a ktoré uvoľňujú ľudských pracovníkov od fyzicky ťažkej práce. Mobilné roboty sú užívateľsky prívetivé a môžu byť obsluhované bez predchádzajúcich programátorských skúseností. Zamestnanci sa s nimi môžu ľahko interagovať v prostredí inteligentných telefónov, tabletov či PC, a zadávať im úlohu stlačením jedného tlačidla.  Výsledkom jednoduchej ovládateľnosti je rýchle nasadenie a nízke celkové náklady na vlastníctvo. Roboty MiR môžu byť podľa potreby upravené o nadstavbové moduly. Práve táto všestrannosť bola ďalším dôvodom, prečo Faurecia zvolila technológiu MiR.

„Mobilné roboty MiR dokážu nielen prepravovať tovar, ale tiež kombinovať ďalšie procesné kroky, ako nakladanie či vykladanie, a tým zvyšujú efektivitu celej výrobnej linky. Mobilné coboty sú extrémne flexibilné. Identifikovali sme niekoľko rôznych aplikácií, v ktorých môžu prevziať monotónne činnosti prepravy v rámci jednotlivých výrobných zariadení, či medzi nimi a skladom,“ dodáva Moreau.

Spolupráca s MiR umožní spoločnosti Faurecia optimalizovať rad procesov a je ďalším dôkazom súčasných trendov automatizácie vnútropodnikovej prepravy. Podľa správy IFR tvorili v roku 2017 logistické roboty 63 % všetkých obslužných robotov dodaných do priemyselných odvetví. IFR taktiež predpovedá vysoký nárast aj v budúcnosti a celkom 600 000 dodaných logistických robotov v priebehu rokov 2018 až 2021.

„Sme potešení, že sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Faurecia a môžeme jej pomôcť dosiahnuť ciele prostredníctvom našich flexibilných, kolaboratívnych a bezpečných mobilných robotov,“ povedal Thomas Visti, výkonný riaditeľ spoločnosti MiR. „Všeobecne vidíme v automobilovom priemysle, ktorý zavádza autonómne technológie rýchlejšie než akékoľvek iné odvetvie, veľký potenciál. Výrobné prostredie je dnes veľmi dynamické a ľudia, zariadenia, palety a ďalšie prekážky sa môžu objaviť na logistických trasách. Naše mobilné roboty sa s týmito prekážkami dokážu vyrovnať. Vďaka autonómnej navigácii sa automatizovaná preprava materiálu stáva pružnejšia a ľahko sa adaptuje na konkrétne situácie, bez dodatočných nákladov a prerušenia prevádzky.“

Značky: