Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu autonómnych mobilných robotov (AMR), uvádza MiR250 Hook, unikátne AMR riešenie automatizovanej internej prepravu nákladných vozíkov.

MiR Hook 250 je nadstavbový modul pre najrýchlejší a najkompaktnejší robot MiR250 s jednoduchou a efektívnou navigáciou v prostrediach s vysokou koncentráciou osôb. Nové a patentované robotické vlečné zariadenie je aktualizovanou verziou MiR Hook z roku 2016. Robustnosť a presnosť nového zariadenia zodpovedá rýchlemu produktovému vývoju, ktorý sa odvtedy u tohto dánskeho výrobcu mobilných robotov uskutočnil.

Na celom svete sú každý deň na pracoviskách ručne presúvané tisícky vozíkov medzi rôznymi oddeleniami. Mnoho organizácií by rado optimalizovalo svoju internú logistiku, zvýšilo tak produktivitu a ziskovosť a zároveň uvoľnilo zamestnancov na úlohy s vyššou hodnotou namiesto obyčajnej manuálnej prepravy produktov z bodu A do bodu B. Spoločnosť MiR s novým produktom MiR250 Hook túto potrebu napĺňa. Užívateľsky prívetivá technológia jednoducho automatizuje internú prepravu naložených vozíkov s hmotnosťou až do 500 kg.

„Automatizácia internej prepravy rôznych druhov vozíkov a prepravných klietok, ktorú spoločnosti, logistické centrá a nemocnice v súčasnosti používajú je nenáročná, zvládnuteľná a ekonomická. Nemusíte upravovať tvar vozíkov ani kupovať nové typy, MiR250 Hook prostredníctvom  QR či AprilTags kódov vie vyhľadávať a pripojiť sa k takmer akémukoľvek druhu vozíkov,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident spoločnosti MiR.

Vďaka patentu novej generácie robotov MiR Hook, je firma v súčasnosti jediným celosvetovým výrobcom AMR robotov s vlečným riešením. MiR250 Hook sa automaticky pripojí k vozíku a dopraví ho na miesto určenia bez akejkoľvek ľudskej asistencie. Modul rozširuje škálu aplikácií AMR robota. Konštrukcia nového riešenia je vzhľadom k jeho využitiu v priemyselnom prostredí robustná. Pohybuje sa rýchlosťou až 2 m za sekundu, pričom sa naviguje bezpečne a efektívne. Počet vozíkov, ktoré môže MiR250 Hook zapojiť a odtiahnuť na rôzne miesta nie je obmedzený, pričom zároveň ide o vozíky rôznych veľkostí a výšok. Rýchlosť, flexibilita a priemyselná konštrukcia nového riešenia MiR250 Hook významne optimalizuje pracovné postupy.

Zdroj: MiR

„Riešenie zaisťuje napríklad efektívnejší tok materiálu na montážnej linke, kam diely doručuje automatizovane a včas a zamestnanci tak trávia čas montážou produktov namiesto primitívneho zberu materiálu a dielov. Spoločnosť navyše šetrí priestor, pretože vďaka just-in-time preprave vozíkov s komponentmi zo skladu nezaberajú vo výrobných priestoroch zbytočne miesto.“

„S MiR250 Hook je možné optimalizovať prepravu v rôznych priemyselných odvetviach. Logistické spoločnosti premiestnia tisíce vozíkov každý deň a s prechodom z manuálnej na automatizovanú prepravu vozíkov so systémom MiR250 Hook môžu výrazne zvýšiť svoju ziskovosť. Značný potenciál vidíme tiež v zdravotníctve, kde automatizácia uľahčí prácu zamestnancom s internou prepravou bielizne, odpadu a podobných vecí,“ povedal S. E. Nielsen.

Pre nasadenie MiR250 Hook je potrebných iba pár krokov: prepojenie QR alebo AprilTags kódov s vozíkmi či klietkami umiestnenými na pracovisku kvôli identifikácii systémom. Následné zmapovanie prostredia robotom, či už manuálnym ovládaním pri prvom trasovaní alebo importovaním máp budov a priestorov do softvéru robota. Robot je tiež naprogramovaný na komunikáciu s výťahmi a dvermi tak, aby sa mohol voľne pohybovať medzi oddeleniami.

Organizácie, ktoré už využívajú robot MiR250, si môžu kúpiť aktuálny nadstavbový modul MiR Hook 250. Ostatným zákazníkom so záujmom o automatizáciu internej prepravy vozíkov ponúka MiR komplexné riešenie obsahujúce robot MiR250 a MiR Hook 250 na okamžité využitie.

Značky: