Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Nový výskum spoločnosti Ericsson, podniknutý v USA odhalil pozitívny vplyv mobilných technológií na komunikáciu v rodine.
  • V rámci rodiny si najčastejšie posielame textové správy a telefonujeme. Rodičia, ktorí naviac využívajú mobilné aplikácie, s deťmi komunikujú až osemkrát viac.
  • Až 71 % opýtaných rodín počas rodinnej večere odkladá a nepoužíva žiadne mobilné zariadenie.

Spolu s rozvojom mobilných technológií sa vytvorili aj nové sociálne vzory. Augustový report Ericsson ConsumerLab priniesol výsledky prieskumu, ktorý se zaoberal vplyvom technológií na rodinu a rodinný život. Zároveň sa pozrel na to, akým spôsobom spolu jednotliví členovia rodiny komunikujú a ako sa rodinný život využívaním nových technológií zmenil. Do výskumu sa zapojila viac ako tisícka rodín v USA, európske dáta však vykazujú podobný trend. Využívanie mobilných komunikačných aplikácií a sociálnych sietí zameraných na komunikáciu je jednou z najčastějších on-line aktivít aj u nás. Slováci patria medzi národy, ktoré sociálnym sieťam venujú veľký podiel z času, stráveného na internete.

Mobilné technológie majú na rodiny pozitívny vplyv

Väčšina dnešných rodín je stresovaná veľkým pracovným vyťažením obidvoch rodičov, popri tom treba myslieť aj na odvoz detí zo, či do školy. Okrem toho majú množstvo mimoškolských aktivít a v takejto situácii je potrebné sa efektívne koordinovať. Mobilný telefón je teda perfektným nástrojom, ako počas dňa rodinu prepojiť. Umožňuje taktiež jednoduchšie a efektívnejšie riešiť každodenné praktické a logistické otázky. Možnosť nepretržitého kontaktu s ostatnými členmi rodiny počas dňa naviac zvyšuje pocit vzájomnej blízkosti a šťastia. Priemerný vek, keď rodičia svojim deťom zveria smartfón je 11 let.

Komunikácie v rámci rodiny pribúda. Využívame rôzne platformy

Ak hovoríme o technológiách, rodiny najčastejšie komunikujú textovými správami a telefonujú. Z výskumu vyplynulo, že otcovia preferujú skôr volanie, zatiaľčo matky a deti častejšie komunikujú prostredníctvom esemesiek. Deti sú viac v kontakte so svojimi matkami než s otcami. Rodiny stále viac komunikujú aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Výsledky ukazujú, že rodičia, ktorí používajú tieto aplikácie, spolu komunikujú až pätkrát častejšie. Medzi aplikáciami využívanými v USA dominuje WhatsApp, Snapchat nebo Instagram. V Európe zase najviac využívame Facebook. V tesnom závese za ním však sú WhatsApp, Twitter a Instagram.

Technológie osobný kontakt nenahradia

I keď mobilné technológie vo všeobecnosti rodinnú komunikáciu ovplyvňujú pozitívne, majú aj určité tienisté stránky. Rodičia se boja nástrah, ktoré na ich deti môžu na internete čakať, preto nastavujú pravidlá pre kontrolu ich mobilných zariadení. Zároveň, 72 % opýtaných rodín uviedlo, že obmedzenie alebo zákaz používánia mobilného zariadenia aplikujú ako trest.

„Mali by sme si tiež uvedomiť, že závislosť na našich mobiloch a tabletoch nám uberá drahocenný osobný kontakt s rodinou. Čas detí strávený s rodičmi nemôžu mobilné technológie v žiadnom prípade nahradiť,“ povedala Ann – Charlotte Kornblad z Ericsson ConsumerLab. Väčšina opýtaných rodín si tento fakt uvedomuje. Výskum uvádza, že 48 % amerických rodín každý deň spoločne večeria a 71 % rodín počas večere nepoužíva žiadne mobilné zariadenia.

Značky: