Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Most v rámci úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý vykazoval známky sadania, sprejazdní NDS začiatkom júna. Aktuálne ešte prebiehajú práce na úpravách vozovky či na zaizolovaní mostných záverov.

Na základe geodetických meraní samotného mosta, priestoru pred a za ním NDS pripravila zoznam opatrení pre komplexnú úpravu v úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa. Išlo o:

rektifikáciu ložísk na dvoch oporách,
úpravu na odvodnení mosta,
úpravu na dlažbe pod mostom,
úpravu výškového vedenia zvodidiel na krídlach.

Takisto boli potrebné úpravy na mostných záveroch, úprava stredného deliaceho pruhu, protihlukovej steny, vozovky v potrebnej dĺžke, betónového monolitického žľabu a výšková úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách.

Cenový dopad opravy daného mosta ako aj presné príčiny sú ešte predmetom analýz.

Charakteristika úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce
Úsek má dĺžku 13,5 kilometra a motoristom bol odovzdaný v decembri minulého roka. Rýchlostná cesta pomáha najmä nákladnej doprave, keďže doprava je tu plynulejšia, bezpečnejšia a pre kamióny tým pádom aj ekonomicky výhodnejšia. Po dobudovaní susedného úseku R2 Kriváň – Mýtna ušetrí tento 20-kilometrový ťah motoristom zhruba 8 minút.

Značky: