Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná diaľničná spoločnosť v priebehu marca 2024 odštartuje komplexnú opravu mostu v križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave.

O presnom dátume, bude NDS informovať hneď po oficiálnom potvrdení dátumu. Plánovaná oprava je nevyhnutná pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie mosta. Práce si vyžiadajú aj čiastočné obmedzenia dopravy. Aby NDS minimalizovala dobu obmedzení, opravy budú prebiehať sedem dní v týždni, počas denných aj nočných hodín. NDS motoristov žiada o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť na danom úseku.

Národná diaľničná spoločnosť o pár týždňov spustí jednu z najväčších opráv mostného objektu v tomto roku. Po 42 rokoch NDS zaistí komplexnú opravu mostu na rýchlostnej ceste R1 nad diaľnicou D1 pri Trnave. V rámci komplexnej opravy budú demontované zvodidlá a zábradlia, odstránená vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery. Na očistenú nosnú konštrukciu sa položí izolácia, mostné závery, odvodňovače, kompletne nová vozovka, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie.

„Opravy sú rozvrhnuté tak, aby sa obmedzenia dopravy znížili na minimum. Práce preto budú prebiehať postupne, aby sa doprava na moste zachovala v maximálnej možnej miere,“ podotkol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS.

V prvom kroku sa opraví celá ľavá strana mostného objektu, teda most v smere z Nitry do Trnavy. Komplexné práce budú prebiehať počas celého týždňa, vrátane nočných hodín. Vďaka týmto opatreniam opravu ľavej časti mostnej konštrukcie NDS stihne zrealizovať do niekoľkých mesiacov. O presnom dátume začiatku práce bude NDS vodičov informovať, hneď ako  získa povolenia na čiastočnú uzávierku rýchlostnej cesty R1 v úseku mostu.

Počas prvej etapy opráv ľavej strany mostu prebehnú práce na jeho vonkajšej časti. Doprava ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Pre opravu sa však uzavrie pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava.

Doprava z D1 do Trnavy bude presmerovaná po R1 smer Nitra. Na križovatke Vlčkovce začne vyznačená obchádzková trasa, ktorá navedie vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy.

Pre nákladné vozidlá v smere Bratislava – Trnava obchádzková trasa začne v križovatke Senec, východ a povedie po ceste I/61 na smer Trnava.

Počas druhej etapy opráv ľavej strany mostu sa práce sústredia na vnútornú časť ľavého mosta. Motoristom tak budú k dispozícii dva už opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti.  Zachované ostane aj odbočenie z  R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava.

Uzavreté však bude pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Doprava bude vedená po pôvodnej obchádzkovej trase cez križovatku Vlčkovce. Pre nákladné vozidlá v smere Bratislava – Trnava obchádzka zostane naďalej riešená cez križovatku Senec, východ.

Národná diaľničná spoločnosť sa motoristom za nevyhnutné obmedzenia ospravedlňuje. Pre štátnu akciovku je prioritou dokončiť práce v najskoršom možnom termíne. Zároveň však žiada  motoristov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie obmedzení vrátane rýchlostných limitov.

Značky: