Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Axis Communications predstavuje nový prvok kybernetickej bezpečnosti pre kamery Axis nosené na tele. Ide o funkciu „Podpísané video“, ktorá je už k dispozícii v rade stacionárnych IP kamier Axis, a ktorá teraz s verziou firmvéru 11.0 prichádza aj do nositeľných kamier AXIS W101.

Táto unikátna funkcia pridáva do videostreamu kryptografický kontrolný súčet, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať video späť k jedinečnej kamere Axis, ktorá záznam vytvorila a umožňuje overiť, že video je autentické a nikto ho nezmanipuloval. Axis sa autenticite videa venuje dlhodobo, čoho príkladom je aj policajná súťaž Nejlepší důkaz v susednej Českej republike.


AXIS W101 ako „nositeľná bezpečnostná kamera pre každého“ prináša výhody pre širokú škálu odvetví, trhov a profesií. Teraz obsahuje aj novú funkciu Podpísané video pre overenie autenticity video záznamov

Či už ide o vyšetrovanie trestných činov alebo žaloby občanov a zamestnancov na verejné orgány a podniky, je nevyhnutné, aby bolo možné autenticitu videa prezentovať bez akýchkoľvek pochybností: najmenšiu pochybnosť možno totiž využiť na napadnutie relevantnosti video dôkazu. Podpísanie videa v najskoršom možnom bode a jeho prepojenie s konkrétnym zariadením znamená, že sa informácia o autenticite zachová v celom reťazci bez toho, aby bolo nutné zapojiť akékoľvek ďalšie overovanie, či už ľudské, alebo digitálne.

Podpísané video ako open source projekt – aj ako funkcia v rade Axis kamier

V decembri 2021 prišla spoločnosť Axis s projektom s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý poskytol referenčný návrh metódy overovania videa celému odvetviu. Softvérové knižnice spolu s dokumentáciou z projektu overovania videa dala spoločnosť k dispozícii na GitHub

V rade kamier Axis je teraz Podpísané video k dispozícii ako nová funkcia využívajúca hardvérový komponent Axis Edge Vault, jeden z kľúčových bezpečnostných prvkov produktov Axis. Axis Edge Vault je zabezpečený kryptografický výpočtový modul chrániaci jedinečné ID zariadenia Axis, ktoré sa skladá zo súboru certifikátov, vrátane digitálne podpísanej verzie globálne jedinečného sériového čísla zariadenia. Edge Vault ukladá bezpečne citlivé dáta, zabezpečuje bezpečné spúšťanie aplikácií a ponúka bezpečné overovanie zariadenia pomocou štandardizovanej metódy IEEE 802.1AR. Zoznam aktuálnych produktov Axis s funkciou Podpísané video je k dispozícii tu.

Novo aj v nositeľných kamerách AXIS W101

Riešenie Axis pre nositeľné kamery, ktorého jadrom je kamera AXIS W101, umožňuje používateľom sledovať video na ich mobilnom zariadení alebo vo zvolenom VMS/EMS po tom, čo kameru vložia do dockovacej stanice a synchronizujú ju (v súlade s nastavenými pravidlami). Z bezpečnostných dôvodov ale používatelia nemôžu reálne dáta priamo z kamery s nikým zdieľať. Podpísané video je k dispozícii od novej verzie firmvéru 11.0 a poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany tohto nositeľného kamerového systému, takže si zákazníci môžu byť istí, že autenticita video dôkazov zostane zachovaná – od okamihu vytvorenia videa až po súdnu sieň.

Autenticitu videa v Čechách propaguje súťaž Nejlepší důkaz

Spoločnosť Axis Communications sa kybernetickej bezpečnosti a autenticite videa z bezpečnostných kamier venuje dlhodobo. V Českej republike napríklad iniciovala súťaž Nejlepší důkaz – prehliadku najzaujímavejších videí roku 2022 zhotovených policajnými kamerami a oficiálne publikovaných oddeleniami Polícia ČR, mestských polícií a Colnej správy ČR. Prvá súťaž tohto typu v Čechách má aktuálne uzávierku 31. decembra 2022 a jedným z hlavných hodnotiacich kritérií je práve „význam videa ako dôkazného materiálu“.

Hlavné výhody funkcie Podpísaného videa v kamerách Axis:

  • pomáha zabezpečiť dôveru vo video dôkazy
  • overuje pravosť videa už v mieste jeho vzniku
  • ľahko sa integruje vďaka open source frameworku

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.