Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Človek bez dát je len človek s názorom. Prinášame prehľad činností, ktoré smerovali k zavedeniu efektívneho mýta na Slovensku.

 • Apríl 2022: Podarilo sa zlacniť súťaž na mýtne služby

Takto pred rokom sa mýtny úsek pod záštitou NDS zaoberal najmä opätovným vyhlásením zrušeného mýtneho tendra č. 2, teda súťaže na poskytovanie mýtnych služieb. Dôvodom zrušenia a prepracovania tendra bolo výrazné zníženie predpokladanej hodnoty zákazky. Z vyše 200 miliónov eur sa nakoniec tender vyhlásil s predpokladanou hodnotou zákazky 50 miliónov eur. Momentálne toto verejné obstarávanie prebieha. Zrevidovanie hodnoty zákazky je následkom toho, že vďaka Európskej službe elektronického mýta (EETS) nebude potrebné toľko palubných jednotiek, ako sa pôvodne predpokladalo.

 • Júl 2022: Vytvorenie prostredia na kreovanie nového mýtneho tímu

Výraznou zmenou oproti aktuálnemu mýtnemu systému je aj fakt, že nový si budeme spravovať sami – zatiaľ NDS, neskôr samostatný Mýtny úrad, ktorého štruktúra sa aktuálne črtá. NDS identifikovala potrebu vybudovať väčší tím odborníkov, ktorí pomôžu či už s prvotnými vývojovými procesmi, ale neskôr aj so samotnou správou systému. NDS začala pracovať na náborovej vízii.

 • September 2022: Otvorili sa dvere pre EETS poskytovateľov v očiach dopravcov

Na minuloročnej konferencii združenia ČESMAD koncom septembra NDS dopravcom odprezentovala, aké zmeny ich čakajú po zrode nového mýtneho systému, ale hlavne po príchode EETS poskytovateľov na slovenský mýtny trh. Povinnému poplatku sa síce ťažko robí reklama, pravdou však je, že dopravcov čakajú mnohé výhody. Napríklad „bezhraničná“ preprava naprieč krajinami, v ktorých funguje EETS poskytovateľ, ktorého si vyberú. Túto tému NDS vo veľkom otvorila práve na spomínanej konferencii, pričom na tej istej platforme už aj niektorí EETS poskytovatelia oznámili postupné spustenie kampane pre „zlákanie“ dopravcov k sebe.

 • September 2022: Spustilo sa testovanie rozhrania

Začiatkom jesene NDS zahájila testovanie rozhrania pre EETS poskytovateľov. V tomto prostredí už čoskoro začnú konkrétni EETS poskytovatelia, s ktorými NDS už podpísala zmluvu o budúcej zmluve, testovať svoje OBE jednotky. Testovanie aplikácie trvalo zhruba mesiac.

 • Október 2022: Spustenie náborových aktivít na rozšírenie mýtneho tímu

V priebehu jesene NDS oznámila náborové plány a pripravili tak „pole“ na pracovnom trhu. Cieľom je v tomto roku zamestnať stovky nových zamestnancov. Vítaní sú najmä ľudia, ktorí majú blízko k Excelu, číslam a reportom a ktorí majú analytické myslenie. NDS bude hľadať nových ľudí nielen z IT prostredia, ale aj tých s obchodným duchom. Noví členovia mýtneho tímu totiž budú pracovať s produktom, ktorý bude mať tendenciu prekročiť hranice krajiny. Pracovné príležitosti nepribudnú len na našej centrále v Bratislave, víziou je mať pracoviská aj v iných končinách Slovenska.

 • November 2022: Ukončilo sa testovanie aplikácie pre EETS

Na prelome novembra a decembra sa úspešne ukončili skúšky aplikácie, čo bolo jedným z najdôležitejších míľnikov pri budovaní Európskej služby výberu mýta (EETS) na Slovensku. NDS tak už je od konca minulého roka pripravená na zapojenie potenciálnych EETS poskytovateľov do testovacej fázy ich implementácie.

 •  December 2022: Dohoda, ktorá uľahčí prechod na nové mýto

V závere minulého roka sme dospeli k dohode, ktorá výrazne uľahčí dopravcom preladenie sa na nové pravidlá. S aktuálnym výbercom mýta sa v NDS dohodli, že bude dopravcom poskytovať službu výberu mýta ešte aj v priebehu roka 2023. Prečo? Lebo sme sa z postupu iných krajín poučili, že najlepším možným riešením transformácie mýtneho systému je zariadenie prechodného obdobia. Dopravcovia tak majú viac času vybrať si, ku ktorému EETS poskytovateľovi chcú prejsť a budú mať dostatok priestoru vybaviť si novú zmluvu a prípadnú novú OBE jednotku. Toto rozhodnutie má aj závan IT pohľadu na vec – Nový rok je totiž najhorším možným termínom na migráciu IT systémov.

 • December 2022: NDS zazmluvnila prvého potenciálneho EETS poskytovateľa

NDS koncom minulého roka podpísala zmluvu o budúcej zmluve s prvým potenciálnym EETS poskytovateľom – s talianskou spoločnosťou Telepass.

 • Prelom rokov 2022/2023: Záujem o pôsobenie na našom mýtnom trhu má viac než tretina všetkých existujúcich EETS

Záujem o pôsobenie na slovenskom mýtnom trhu je veľký. Celkovo už záujem o poskytovanie služieb dopravcom prejavili šiesti EETS poskytovatelia, čo je viac než tretina všetkých poskytovateľov, ktorí pôsobia na európskom mýtnom trhu.

 • Jar 2023: Na palubu postupne nastupujú noví hráči

NDS postupne podpisuje zmluvu o budúcej zmluve so všetkými EETS poskytovateľmi, ktorí spĺňajú technické podmienky a ktorí predložia kompletnú dokumentáciu. Tento reťazec odštartoval taliansky Telepass ešte koncom minulého roka. Neskôr k nemu pribudol nemecký Toll4Europe. Zmluvu o budúcej zmluve máme podpísanú už aj s českým Eurowagom a takisto s českou spoločnosťou ITIS.

 • NDS pokračuje ďalej

Tento rok nás čakajú ďalšie míľniky v zavádzaní nového mýta. Najbližší míľnik je testovanie OBE jednotiek jednotlivých EETS poskytovateľov, s ktorými sme už podpísali zmluvu o budúcej zmluve. Keď sa doterajší záujemcovia plne implementujú do nášho mýtneho systému (v priebehu mesiacov jún až august), nastane veľký prelom pre dopravcov. Tí, ktorí už fungujú s OBE jednotkou niektorého EETS poskytovateľa v nejakej inej európskej krajine, ju už budú môcť používať aj na prejazd Slovenskom (pokiaľ sa u nás implementuje). Dopravcovia, ktorí sa rozhodnú zmeniť svojho poskytovateľa, budú môcť prejsť k niektorému z EETS providerov a využívať tak výhody, ktoré si so sebou daný EETS poskytovateľov prinesie.

Značky: