V sobotu 9. februára 2019 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave stretlo množstvo mladých ľudí, ale aj rodičov s deťmi. Konalo sa tu semifinálové kolo medzinárodnej (robotickej) súťaže FIRST LEGO League.

Na FLL Semifinále Slovensko & Česko sa zúčastnilo 18 tímov (115 detí), ktoré sem postúpili z jednotlivých regionálnych kôl oboch krajín. 13 tímov pochádzalo zo Slovenska a 5 z Čiech, zoznam nájdete tu.

V družnej a fair play atmosfére účastníkov celý deň sprevádzali moderátori Stano Staško zo Slovenska a Pavel Wieser z Čiech.

Dopoludnia tímy absolvovali tri súťažné kategórie – Tímová práca, Robot Design a Prezentáciu výskumného projektu.
Popoludní prezentovali svoje roboty na súťažných stoloch, kedy počas 150 minút plnili rôzne misie (Robot Game).

Po viachodinovom meraní síl si nakoniec postup na FLL Final Central Europe 2019, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019, vybojovali štyri tímy:

  1. miesto – TalentumSAP, Košice (celkovo 185 bodov)
  2. miesto –  RDST Team, Bratislava (celkovo 181 bodov)
  3. miesto – HobbyRobot, Praha (celkovo 178 bodov)
  4. miesto – Hexadron, Bratislava (celkovo 173 bodov)

Ďalšie umiestnenia nájdete v dokumente výsledkyocenenia.
Turnaj prebiehal v angličtine, aby boli tímy postupujúce na finále pripravené aj po jazykovej stránke.

Tohtoročná téma, Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre, sa pretavila aj do zadania výskumného projektu. Aj tu sa prejavila kreativita a tímová spolupráca. Úlohou tímov bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie. Svoje výsledky prezentovali pred trojčlennými porotami. Tri najlepšie prezentácie si pozreli všetci návštevníci.

Košickí nadšenci robotiky vytvorili projekt s názvom CUL. Ide o technológiu na vyčistenie oblečenia a textilu v podmienkach, ktoré panujú počas pobytov na orbite. „Prístroj funguje na základe dezin­fekcie pomocou UVGI germicídného žiarenia, ktoré má vlnovú dĺžku 185 nm. Tento druh žiarenia má tzv. germicidálne učinky. Má schopnosť vnikať hlboko medzi tkanivá látky, kde s viac ako 90-percentnou účinnosťou zabráni množeniu vírusov a baktérií,“ vysvetľuje Angelika Haneszová, dlhoročná mentorka tímu TalentumSAP. Porota ho ocenila maximálnym počtom bodov.

AMAZING TEAM identifikoval ako problém stres z dlhodobého pobytu v uzavretom malom priestore. V ich „Antistresovo programe FLOTE – FEEL LIKE ON THE EARTH“ navrhli vytvoriť virtuálny systém spojený s tréningovým programom, ktoré tvoria dve navzájom prepojené technológie: „1. Headset – virtuálne okuliare, senzory či rukavice a 2. tréningový stroj. Kozmonaut sa pripúta na tréningový stôl, vyrobený z ľahkého materiálu, nasadí si okuliare, ktoré vytvoria ilúziu, že sedí v člne. Bude to spojené aj so zvukovým vnímaním. Zariadenie pracuje na základe silových lán – odpor vody nahrádza systém pružných lán – na jeho prekonanie musí kozmonaut vynaložiť silu. Tak ako pri veslovaní sú namáhané svaly horných a dolných končatín, brucha aj chrbta. Cvičebné programy sa môžu meniť (plávanie v mori, beh v lese,..),“ vysvetlila Dana Matušková, trénerka a mentorka tímu.

Semifinále bolo voľne prístupné pre verejnosť. Bola pozvaná široká verejnosť, roboty z LEGA zaujali aj najmenších. Zábery nájdete vo fotogalérii.

Veľkú zásluhu na úspechu týchto mladých ľudí majú aj ďalší, a preto chceme poďakovať trénerom, rodičom, sponzorom, za hladký priebeh dňa aj porotcom a rozhodcom medzinárodného zastúpenia

z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska, a všetkým dobrovoľníkom.

Značky: