Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti UNIQA poisťovne už niekoľko dní nahlasujú poistné udalosti, ktoré najmä na severnom Slovensku spôsobilo silné sneženie a kde kvôli pretrvávajúcej kalamite už pomáha armáda aj hasiči. Intenzívne snehové zrážky spôsobili výpadky elektriny, snehová masa poškodila strechy domov a budovy. Klienti tiež hlásia škody na osobných motorových vozidlách následkom zosuvu snehu zo striech domov či nákladných vozidiel.

Januárové intenzívne snehové zrážky spôsobili kalamitnú situáciu najmä v Žilinskom kraji v oblasti Oravy a Kysúc. Len za posledný týždeň eviduje UNIQA poisťovňa niekoľko desiatok nahlásených poistných udalostí, ktoré sa týkajú najmä poškodenia domov a budov následkom ťarchy snehu a námrazy. Snehová masa a ľad poškodili najmä strechy domov, nosné konštrukcie budov či odkvapové rúry. Náporom snehu, ktorý navyše oťažel po intenzívnom daždi, nemali šancu odolať letné altánky a prístrešky. Viaceré hlásenia sa tiež týkali škôd na majetku, ktoré spôsobil zosuv snehu nahromadeného na streche na okolité stavby či motorové vozidlá.

„Všetky nahlásené udalosti registrujeme, obhliadky však v niektorých prípadoch zatiaľ komplikuje pretrvávajúce množstvo snehu. Celkový rozsah škôd budeme preto vedieť stanoviť až po odstránení snehovej masy v najkritickejších lokalitách,“ upozorňuje Miroslav  Dvoran z oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA poisťovne.

Škody môžu klienti stále nahlasovať telefonicky, mailom alebo online prostredníctvom našej webovej stránky https://www.uniqa.sk/riesit-skodu/. Stav a riešenie svojej škodovej udalosti môžu klienti UNIQA poisťovne sledovať online na našej stránke www.uniqa.sk.

Tzv. zimné škody na majetku sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti 

Ak Vám ťažký sneh či námraza poškodili strešnú krytinu, nosnú konštrukciu či odkvapové rúry a následne aj zariadenie domácnosti, tieto škody budú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. „Škody následkom ťarchy snehu a námrazy, zosuvu snehu zo strechy a lavíny sú zahrnuté už v základnom krytí majetkového poistenia“, hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne. Poistenie sa vzťahuje aj na škody, ktoré sneh či námraza spôsobili na vedľajších budovách, ktoré sú poistené, ako napr. garáže, prístrešky, altánky a iné.

Podľa hlásení klientov z posledných dní poškodil padajúci sneh zo striech budov aj niekoľko osobných motorových vozidiel. Hlásenia sa týkajú najmä preliačenia kapoty či poškodenia čelného skla. V prípade, ak zosuv snehu či ľadu zo strechy domu poškodil majetok niekoho iného alebo zranil okoloidúcu osobu, poškodený si môže nárokovať náhradu škody u majiteľa nehnuteľnosti. Ak má majiteľ k nehnuteľnosti poistenú aj zodpovednosť za škodu, finančnú kompenzáciu za neho uhradí poisťovňa. „Poistenie zodpovednosti už býva automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a kryje škody na majetku a zdraví vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti spôsobené tretím osobám  – napríklad aj tým, že sneh z jeho strechy zraní inú osobu alebo poškodí susedovi auto,“ vysvetľuje R. Koch z UNIQA poisťovne.

Pozor na padajúci ľad a sneh z návesov nákladných automobilov

UNIQA poisťovňa tiež eviduje niekoľko prípadov, kedy osobné vozidlá poškodil sneh a ľad padajúci z návesov nákladných automobilov. Takýto nárok si môže poškodený uplatniť z PZP vodiča nákladného auta.

„Riešili sme v poisťovni prípad, keď padajúci ľad z kamióna rozbil okno za ním idúceho auta a črepiny zranili vodičku. Keďže udalosť sa stala na obchvate, ktorý je pod kamerami, polícia vedela identifikovať nič netušiaceho vodiča a škoda sa hradila z jeho PZP,“ hovorí Martin Križan z oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne.

Vodičom odporúčame, aby v takýchto prípadoch kontaktovali políciu a ak je to možné, zapísali si ŠPZ návesu nákladného vozidla z ktorého škoda vznikla.  Ak poškodený disponuje videozáznamom, ktorý zachytáva priebeh udalosti, odporúčame predložiť ho poisťovni. „ Ak videozáznam napr. z kamery v aute jednoznačne preukazuje skutkový stav, ako je vinník nehody alebo osoba zodpovedná za poškodenia vozidla, určite naň pri plnení prihliadame a takéto video môže výrazne urýchliť vybavenie poistnej udalosti,“ vysvetľuje M. Križan z UNIQA poisťovne. V prípade, že sa nepodarí zistiť vinníka, škoda na automobile sa hradí z jeho havarijného poistenia, ak ho má uzatvorené.

Značky: