Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na Slovensko príde významný odborník a prednášateľ prof. Bebo White, považovaný za jedného z priekopníkov webového inžinierstva a často označovaný ako „prvý americký webmaster“. V súčasnosti pôsobí ako emeritný spolupracovník v Národnom urýchlovačovom laboratóriu SLAC, ktoré prevádzkuje Stanfordova univerzita.

Svoje profesijné pôsobenie začínal v oblasti výpočtovej fyziky, neskôr sa však sústredil na výskum webu, webových technológií, webového inžinierstva a internetu ako celku. Prvýkrát sa zapojil do vývoja WWW počas pobytu v CERNe v roku 1989. Vďaka nemu vzniklo webové sídlo SLAC v roku 1991 ako piate na svete a vôbec prvé mimo Európy. Nadväzujúc na tento priekopnícky počin, Bebo White sa preorientoval na systematický výskum rodiaceho sa webu. Prispel k rozvoju metód tvorby webových sídel a rozhraní medzi človekom a počítačom.

Stal sa svetovo uznávaným odborníkom, o čom svedčí okrem iného množstvo poverení viesť najvýznamnejšie vedecké konferencie, riadiť uznávaný karentový časopis Journal of Web Engineering a množstvo pozvaní prednášať či už na konferenciách alebo na zahraničných univerzitách.

Jeho prednáška má názov:  Cryptocurrencies and Blockchain (observations, status, impact and future)

Podujatie organizuje FIIT STU s podporou firmy ESET.

Prednášky sú určené pre širokú verejnosť, diskusné sekcie sú vyhradené registrovaným PhD. študentom.

Viac informácií o jarnej škole sa dozviete na webe: www.fiit.stuba.sk/springschool2018

Značky: