Pre porovnanie, vo Francúzsku je 22 tisíc pripojených svetiel, v celej Škandinávii takmer 30 tisíc.

Slovensko patrí medzi európskych lídrov z hľadiska počtu pripojených svetelných bodov. Tzv. inteligentné svetlá sú dostupné vo viac ako 50 slovenských mestách a ich prínos spočíva napr. v efektívnejšom využívaní osvetlenia a optimalizácií nákladov na energiu. Výhodou je aj lepší prehľad o ich fungovaní a promptnejšie riešenie prípadných problémov.

Pripojené svetlá však predstavujú aj infraštruktúru, ktorá môže byť základom ďalších funkcionalít. Verejné osvetlenie môže napr. monitorovať kvalitu ovzdušia alebo sledovať aktuálnu cestnú premávku a podľa toho v noci prispôsobovať intenzitu osvetlenia. Tieto dáta je tiež možné sprostredkovávať pre ďalšie využitie iným subjektom.

Slovensko dosiahlo svoje vedúce postavenie v rámci Európy vďaka firmám ako O.S.V.O. comp, a. s., ktorá sa už viac ako 10 rokov zaoberá inštaláciou pripojených svetelných bodov. Mnohé slovenské mestá preto majú už dnes k dispozícii modernú infraštruktúru, ktorej základy boli položené ešte predtým, ako sa začal používať pojem „inteligentné osvetlenie„. Príkladom sú mestá Hlohovec a Prešov. Očakáva sa, že do roku 2020 sa súčasné verejné osvetlenie stane základnou infraštruktúrnou sieťou pre 80 % inteligentných miest.

Spomenutú firmu ocenila aj spoločnosť Philips Lighting, ktorá jej udelila ocenenie pre najdynamickejšie rastúcu firmu v oblasti SMART systémov v osvetlení s konektivitou.

Prečítajte si aj:

Philips Lighting je uznávaný ako vplyvný líder IoT osvetlenia

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit