Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V aktuálnom prieskume IoT osvetlenia dosiahol Philips Lighting najlepšie hodnotenie
  • Spoločnosť Navigant Research predpokladá, že trh s IoT osvetlením dosiahne do roku 2027 hodnotu 5,5 miliardy USD

Spoločnosť Philips Lighting bola ohodnotená ako vplyvný líder pre Internet of Things (IoT, internet vecí) osvetlenia na trhu komerčných budov. Vyplýva to z najnovšej správy Leaderboard: IoT in Lighting spoločnosti Navigant Research, ktorá sa zameriava na prieskum trhu.

Správa posudzuje 15 dodávateľov osvetlenia na základe deviatich kritérií: vízia, go-to-market stratégia, partneri, technológie, geografický dosah, predaj & marketing, výkonnosť riešení, portfólio riešení a stabilita pozície na trhu.

Navigant Research definuje koncept IoT v osvetlení ako pridanú hodnotu nad rámec osvetlenia. Dôraz sa kladie na prepojené svietidlá, ktoré zbierajú informácie o vlastnom fungovaní a zariadeniach okolo nich. Na základe toho poskytujú zákazníkom nové zážitky z osvetlenia a užitočné informácie zo získaných dát.

Navigant Research predpokladá, že trh IoT osvetlenia bude výrazne rásť a do roku 2027 by mal dosiahnuť hodnotu 5,5 miliardy dolárov. Ide o veľký nárast z aktuálnej hodnoty 800 miliónov USD na rok 2018, pod ktorý sa podpíšu najmä technologický pokrok a dopyt zákazníkov po informáciách a dátach o budovách.

Philips Lighting získal vysoké hodnotenia vo všetkých kritériách. Podľa správy je „Philips Lighting v popredí nového technologického vývoja pre IoT osvetlenie, čo poskytuje spoločnosti silnú a stabilnú pozíciu na trhu“.

Značky: