Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Otázky kybernetickej bezpečnosti už prestávajú byť doménou veľkých korporácií, ich dôležitú úlohu začínajú vnímať aj menšie podniky a súkromní podnikatelia. Hackerské útoky sú čím ďalej častejšou hrozbou. Úloha zamestnancov je preto kľúčová, aby nedošlo k úniku citlivých informácií alebo financií. Na veku zamestnancov ani ich pozíciách až tak nezáleží, základy kybernetickej bezpečnosti musí ovládať v dnešnej dobe každý z nich. Navyše, školenie nemusí byť len nudná teória.

„Základné znalosti a povedomie o kybernetickej bezpečnosti by mali byť rovnako univerzálne ako pri akejkoľvek inej kritickej funkcii vo firme vrátane fyzickej bezpečnosti a ochrany. Toto nie je v žiadnom prípade nepodstatná a jednoduchá úloha, pretože kybernetické útoky cielia na každého zamestnanca s prístupom k citlivým údajom,“ upozorňuje na kľúčovú úlohu kyberbezpečnosti Alex Holden, šéf informačnej bezpečnosti zo spoločnosti Hold Security. Zdôrazňuje, že ide najmä o zamestnancov, ktorí zastávajú administratívnu funkciu a majú prístup na miestny alebo vzdialený disk. „Tento zamestnanec by mal byť dôkladnejšie oboznámený s kybernetickou bezpečnosťou, pretože jeho rozhodnutie zmeniť nastavenie môže zmeniť celkovú bezpečnostnú pozíciu produktu,“ doplnil A. Holden. Nezáleží na tom, či má zamestnanec 20 alebo 50 rokov, potreba znalostí o kyberbezpečnosti by mala byť pre všetkých rovnaká, len prístup v rámci školenia môže byť odlišný.  

Zásadným pre odhalenie potenciálnej hrozby útoku môže byť spôsob vzdelávania zamestnancov v základoch kybernetickej bezpečnosti. Je potrebné nájsť so zamestnancami spoločný jazyk a nadviazať s nimi kontakt na základe ich skúseností a pozadia. „Niektorí ľudia sa lepšie rozvíjajú pomocou gamifikácie, kým iní preferujú štúdium a dodržiavanie pravidiel. Rovnako, ako s akýmikoľvek zásadnými pravidlami vo firme – dodržiavať ich je kľúčové, ale prístupy k určeniu by mali byť prispôsobené podľa toho, ako sa konkrétni ľudia učia,“ popisuje možnosti výučby kybernetickej bezpečnosti A. Holden. 

Kybernetická bezpečnosť sa neustále mení a mladšie generácie budú v budúcnosti svedkami ešte radikálnejších zmien. Pre mladšie generácie by tak úplné základy kybernetickej bezpečnosti mali byť povinnou súčasťou vzdelávania už od začiatku. „Kybernetická bezpečnosť už nie je iba funkcia IT, je to zodpovednosť každého. Preto budovanie lepšej praxe kybernetickej bezpečnosti vyžaduje lepšie a inštinktívne znalosti hrozieb,“ dopĺňa možný vývoj do budúcnosti šéf pre informačnú bezpečnosť A. Holden.

Téma kybernetickej bezpečnosti je zásadnou témou konferencie Qubit Conference®, ktorá je hlavnou udalosťou roka v oblasti kybernetickej bezpečnosti v strednej Európe. Vďaka odborným prednáškam a špičkovým rečníkom z celého sveta slúži ako centrum pre budovanie vzťahov a zdieľanie najprogresívnejších myšlienok, technológií a stratégií vytvárajúcich budúcnosť digitálnej bezpečnosti. „Mnohí sa na nás obracajú, aby sme im pomohli vzdelávať sa a vyskúšať si programovanie špecifických úkonov pod drobnohľadom mentora,“ hovorí Mária Krahulecová, spoluzakladateľka Qubit Conference®. Preto bude prvý deň určený tréningom tech lab, aby si záujemcovia mohli vyskúšať poradiť si s hrozbami kybernetických útokov. Na trhu je už 10 rokov a v roku 2024 prináša revolúciu vo vnímaní ľudského faktora a jeho integráciu do vyspelých technológií. Qubit Conference® Praha, ktorá sa bude konať v dňoch 22. – 24. apríla 2024 s podtitulom „Bringing humans back to cyber“, prináša do diskusie hodnotu ľudského faktora v dobe, keď postupuje technologický pokrok neuveriteľnou rýchlosťou. „Bringing humans back to cyber“ nie je len slogan, ale tiež príležitosť pre odborníkov z celého sveta, aby sa podelili o svoje názory a nápady, ako by sme mali nahliadať na ľudský faktor a začleňovať ho do technologických inovácií.

Značky: