Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak si chcete skontrolovať výšku 13. dôchodku, existuje na to nástroj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Použitie tejto kalkulačky je jednoduché. Ako poberateľ dôchodku do nej vpíšete sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberáte. Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistíte, v akej sume vám patrí 13. dôchodok vyplatený v novembri 2023.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom sama prepočíta inú menu na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2023.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2023 automaticky, o 13. dôchodok teda nemusíte osobitne žiadať.

Maximálna suma 13. dôchodku v novembri 2023 bude 300,00 eur a dostanú ju tí, ktorí poberajú dôchodok v sume 268,88 eur a nižší.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eur do 963,32 eur sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší 13. dôchodok v sume 50,00 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok 963,33 eur a vyšší.

Kalkulačku nájdete TU:

https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacky-pre-dochodcov/kalkulacka-na-vypocet-13-dochodku