Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange opäť podporí tých, ktorí veria, že svet okolo nás môže byť lepší a snažia sa to ukázať.

Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadväzuje na úspešný program Šanca pre váš región, podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy. Neformálne skupiny či mimovládne organizácie sa o finančný príspevok na svoje projekty môžu uchádzať do 19. mája.

Oživujú miestne rieky i sídliská, vytvárajú oddychové zóny, organizujú športové či kultúrne aktivity. Nadácia Orange motivuje ľudí, začínajúce, ale aj fungujúce neformálne skupiny a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, posilňovaniu spolupráce a hľadaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy. Dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej zrealizovala dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región a podporila stovky projektov po celom Slovensku. V roku 2016 tento program otvára s novým názvom a v novom dizajne, v ktorom nekladie dôraz na rozvoj regiónov, ale primárne na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

nadacie_orange_nowat

Nadácia prerozdelí 80 000 eur

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program vyčlenila 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 31. mája 2016.

Rozhodovať bude aj verejnosť

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať od 6. júna do 20. júna 2016 na facebookovom profile Nadácie Orange a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobí Nadácia Orange krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

Značky: