Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia otvorenej spoločnosti a spoločnosť Google Slovensko vyhlasujú spoločný vzdelávací projekt „Dáta menia žurnalistiku“ na podporu mladých dátových novinárov a novinárok. V rámci projektu usporiadajú na troch slovenských univerzitách v Bratislave a v Ružomberku sériu prednášok a workshopov zameraných na dátovú žurnalistiku, prácu s dátami, ich získavanie a následné spracovanie zaujímavých príbehov, ktoré sa v dátach ukrývajú. Študentom budú prednášať slovenskí i zahraniční odborníci.

Teší nás rastúci záujem profesionálnych novinárov na Slovensku o oblasť dátovej žurnalistiky. Spoločne zdieľame presvedčenie, že je to nová a pre budúcnosť rozhodujúca oblasť žurnalistiky. Citlivo tiež vnímame rôzne obmedzenia, ktorým mediálne redakcie musia denne čeliť. Aj preto sme sa rozhodli investovať do študentov a pokúsiť sa vytvoriť nové prepojenia,“ povedala Ľubica Stanek, koordinátorka projektu z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Cieľom projektu „Dáta menia žurnalistiku“ je priblížiť tento fenomén slovenským novinárom, študentom a ďalším záujemcom, predstaviť spôsoby, metódy a dostupné nástroje pre prácu s dátami, ktoré v žurnalistike vytvárajú ďalšie možnosti pre získavanie nových a verifikovanie už existujúcich dát. Súčasťou projektu je séria vzdelávacích seminárov, ktoré sa uskutočnia na partnerských školách koncom tohto a v prvej polovici nasledujúceho semestra.

Jedným zo základných predpokladov kvalitnej online žurnalistiky je dnes aj práca s dátami. Ide o reakciu na fenomén narastajúceho množstva informácií, resp. na tzv. „open data“. Pri pohľade na nové médiá, najmä smerovanie spravodajských webov, je dôležité venovať pozornosť vzdelávaniu novinárov v oblasti dátovej žurnalistiky. Nakoľko však ide o pomerne nový prístup, je prospešné a nevyhnutné inšpirovať sa médiami, pre ktoré je práca s dátami na dennom poriadku, súhlasí Ján Hacek z katedry žurnalistiky Univerzity Komenského.

V rámci projektu „Dáta menia žurnalistiku“ bude vyhlásený už 3. ročník Ceny Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky, ktorá prebieha spolu s Novinárskou cenou. Súťaž je určená študentom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí majú zaujímavý nápad na dátový projekt a neboja sa ho realizovať. „Teší nás, že Novinárska cena dáva priestor i mladým talentom, ktorí sa zameriavajú na nové trendy dátovej žurnalistiky a hľadajú v otvorených dátach nové súvislosti prínosné pre verejnosť,“ uviedla Martina Joneková, PR manažérka pre CEE, Google.

Víťaz získa 400 EUR a možnosť zrealizovať svoj projekt v jednom z profesionálnych médií, ktoré budú zastúpené v porote tejto ceny. Svoje nápady na projekty môžu záujemcovia prihlasovať od 1. decembra na stránkach www.novinárskacena.sk. Uzávierka súťaže je 1. februára 2016. Prihlásené projekty bude hodnotiť štvorčlenná porota zložená z dátových novinárov a novinárok.

Novinárska cena mi priniesla veľmi veľa skúseností a posunula ma ďalej. Vďaka víťaznému projektu som mohol začať spolupracovať s médiami. Naučil som sa viacej rozumieť dátovej žurnalistike z novinárskeho uhla. Pochopil som, že nestačí mať len dáta, ale je potrebné vymyslieť, ako ich správne vizualizovať,“ hovorí Ondrej Proksa, víťaz minuloročnej slovenskej Ceny Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky.

V rámci vzdelávacieho projektu pre študentov ako aj všetkých záujemcov o dátovú žurnalistiku a ďalšie nové trendy v žurnalistike pripravujeme aktualizovanú verziu Príručky dátovej žurnalistiky.

Projekt „Dáta menia žurnalistiku“ prebieha v spolupráci so spoločnosťou Google okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Partnerom projektu v Českej republike je Nadácia Open Society Fund Praha, v Rumunsku organizácia The Center for Independent Journalism a v Maďarsku organizácie Atlatszo a The Center for Independet Journalism.

Zoznam škôl zapojených do vzdelávacieho projektu na Slovensku:

  • Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislabe
  • Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku
  • Fakulta informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

Cena pre mladé talenty dátovej žurnalistiky

Cena Googlu pre mladé talenty dátovej žurnalistiky je určená študentom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí sa prihlásia so zaujímavým nápadom, ako využiť a zanalyzovať verejné dáta a nájsť v nich nové súvislosti, ktoré unikajú každodennému spravodajstvu a ktoré sú dôležité a prínosné pre verejnosť. Do súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec či neformálny tím s projektovým zámerom (prípadne s už  rozpracovaným projektom, ale nie hotovým). Víťaz tejto kategórie získa nielen finančnú odmenu, ale aj odbornú pomoc redaktorov Slovenského rozhlasu, s ktorými svoj projekt dokončí a uverejní.

Značky: