Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE vyhlásila nový program Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 € na školský rok 2022/2023. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022.

O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne. Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné ak škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa, napríklad formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity.

Vzhľadom na naše niekoľkoročné pôsobenie v oblasti podpory vzdelávania a životného prostredia by sme tieto dve oblasti radi prepojili a okrem podpory inovatívneho vzdelávania prispeli aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení. Inštalácia fotovoltických panelov na vybraných objektoch prispeje k ich efektívnemu hospodáreniu s elektrickou energiou,“ uviedla Erika Škultétyová, programová riaditeľka Nadácie ZSE.

Časť z vyčlenenej sumy na program bude hradená z výnosov produktu Zelená elektrina. ZSE uviedla na trh tento produkt v roku 2020, aktuálne ho využíva viac ako 115 000 zákazníkov. Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Zákazník si v rámci využívania produktu  môže vybrať zelenú elektrinu podľa  typu obnoviteľného zdroja, ktorý ju vyrobí alebo podľa pôvodu (či bola vyrobená priamo na Slovensku alebo v Európe).

Veľmi si vážime všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov. Náš záväzok voči životnému prostrediu v regiónoch, v ktorých pôsobíme, sme sa rozhodli napĺňať aj pomocou programu Slnečné strechy, v rámci ktorého prostredníctvom Nadácie ZSE prerozdelíme časť z výnosu za každého zodpovedného zákazníka na inštaláciu fotovoltických panelov na vybraných objektoch, ktoré spĺňajú podmienky výzvy. Uvedomujeme si, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ doplnila Erika Škultétyová. Uzávierka predkladania projektov je 30. novembra 2022. Projekty je možné podávať prostredníctvom online formulára na stránke nadácie – www.nadaciazse.sk , kde záujemcovia nájdu všetky podrobné informácie.

Značky: