Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE vyhlásila druhý ročník programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 150 000 eur. Projekty je možné posielať do konca novembra 2023.

O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne nachádzajúce sa na území západného Slovenska. Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné ak škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa, napríklad formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity.

Zariadenie, ktoré sa uchádza o podporu, musí spĺňať niekoľko technických podmienok. Napríklad minimálna ročná spotreba zariadenia je 10 000 kWh, maximálna spotreba do 100 000 kWh. Zariadeniam s vyššou spotrebou už nie je možné zaručiť inštaláciu optimálnej veľkosti. Zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2 s orientáciou ideálne na juh, strecha musí byť v technicky dobrom stave, ktorý si minimálne 15 rokov nevyžiada rekonštrukciu.

Väčšie šance na získanie podpory má zariadenie, ktoré je v prevádzke počas celého dňa, čiže napríklad ak škola prevádzkuje školský klub, resp. prenajíma svoje priestory  iným subjektom. V takomto prípade je predpoklad na vyššie využitie fotovoltického riešenia.  Dôležitý je aj environmentálny aspekt. Pri výbere podporeného subjektu sa kladie dôraz aj na to, či sa škola aktívne zapája do enviroprojektov na podporu environmentálnej výchovy detí (napr. triedenie odpadu, Zero waste), ako aj grantových programov na podporu enviro aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy). Pri hodnotení sa zohľadňuje aj to, či škola vyučuje environmentálnu výchovu ako samostatný predmet, alebo ju má aspoň zapracovanú ako súčasť obsahu vybraných predmetov.

Dvadsať fotovoltických riešení za 280 000 eur

V roku 2021 začala Nadácia ZSE s pilotným projektom inštalácie fotovoltických riešení na školách a iných objektoch v rôznych podmienkach a lokalitách na Slovensku. Projekt bol odštartovaný pilotnou inštaláciou v Svätom Jure a následne pokračovali inštalácie na školách v Hamuliakove, Dvoroch nad Žitavou, Nižnej, Sološnici, v Nových Zámkoch a ďalších lokalitách. V rámci následného prvého ročníka projektu bolo podporených 11 subjektov. Doteraz bolo úspešne zrealizovaných 20 inštalácií v celkovej hodnote takmer 280 000 €.

Záujem o využívanie fotovoltických panelov v prvom ročníku programu bol naozaj veľký, čo nás teší a zároveň zaväzuje, keďže by sme radi vyhoveli čo najväčšiemu počtu žiadateľov. Aj preto vyhlasujeme druhý ročník programu, v ktorom sa môžu školy a sociálne zariadenia opäť uchádzať o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov a využívať tak elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. V rámci druhého ročníka programu je na podporu vyčlenená suma 150 000 eur,“ uviedla Erika Škultétyová, programová riaditeľka Nadácie ZSE

Časť z vyčlenenej sumy na program bude hradená z výnosov produktu Zelená elektrina. ZSE uviedla na trh tento produkt v roku 2020, aktuálne ho využíva viac ako 125 000 zákazníkov.

Veľmi si vážime všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov. Náš záväzok voči životnému prostrediu v regiónoch, v ktorých pôsobíme, sme sa rozhodli napĺňať aj pomocou programu Slnečné strechy, v rámci ktorého prostredníctvom Nadácie ZSE prerozdelíme časť z výnosu za každého zodpovedného zákazníka na inštaláciu fotovoltických panelov na vybraných objektoch, ktoré spĺňajú podmienky výzvy. Uvedomujeme si, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ doplnila Erika Škultétyová.

Uzávierka predkladania projektov je 29. novembra 2023. Projekty je možné podávať prostredníctvom online formulára na stránke nadácie – www.nadaciazse.sk , kde záujemcovia nájdu všetky podrobné informácie.

Značky: