Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, kedy sa výučba presunula do online prostredia, vytvorila Nadácia ZSE  v spolupráci s učiteľmi webovú stránku www.vynimocneskoly.sk ako priestor na vzájomnú inšpiráciu učiteľov, žiakov a rodičov. Nadácia zároveň vyzýva aj ďalších pedagógov, aby sa do tvorby inšpiratívneho obsahu zapojili.

Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 postavili mnohých učiteľov do situácie, kedy musia vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom. Učiteľmi sa zo dňa na deň stali aj rodičia.  V Nadácii ZSE sme rozmýšľali ako by sme aj my mohli pomôcť a prispieť k uľahčeniu tejto situácie pre všetkých. Od svojho vzniku sa snažíme prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania a výnimočná situácia nás preto inšpirovala k vzniku nového projektu.

Na webovej stránke www.vynimocneskoly.sk je preto k dispozícii zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre všetkých – žiakov, rodičov aj učiteľov. Ambíciou tejto stránky je byť inšpiráciou pre výučbu v tomto neštandardnom režime.

Po vzniku mimoriadnych opatrení sme v našej Nadácii ZSE v spolupráci s kreatívnymi učiteľmi pripravili veľmi rýchlo na základe reálnych skúseností pedagógov nový flexibilný nástroj, ktorý môžu rodičia využívať spolu s deťmi doma tak, aby učenie bolo zmysluplné, ale aj zábavné. Doterajšie reakcie sú veľmi pozitívne, za prvé dva týždne od spustenia stránky sme zaznamenali takmer 3000 návštevníkov. Preto budeme existujúci obsah rozširovať. Budeme radi, ak sa do tvorby stránky zapoja učitelia, ktorí majú záujem zdieľať vlastné zaujímavé postupy pri vzdelávaní, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

Profesionálny kreatívny tím naučí autorov, ako vytvoriť pútavý a vizuálne efektne spracovaný vzdelávací materiál. Nadobudnuté zručnosti tak budú môcť učitelia využiť kedykoľvek v budúcnosti vo svojej ďalšej práci.

Nadácia ZSE sa od svojho vzniku snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku, formou buď dlhodobých partnerstiev, alebo vlastného grantového programu Výnimočné školy. Pri tvorbe obsahu spolupracovala aj s učiteľmi z tohto grantového programu. Program Výnimočné školy je určený na podporu učiteliek a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a sú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. V prvom ročníku programu Nadácia ZSE podporila 32 výnimočných projektov sumou 73 770 €.

Značky: