Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z politických strán, ktoré zľahčovali COVID, a ktoré dnes šíria proruskú rétoriku vnímania vojny na Ukrajine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slovenských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k presunutiu svojho podnikania zo Slovenska do zahraničia.

Ďalších vyše 45 % by začalo nad tým vážne premýšľať. Vyplýva to z interného prieskumu právnickej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na cezhraničné štruktúrovanie podnikania, a ktorej advokáti sú zároveň súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy. Podľa Highgate Law & Tax sa podnikatelia obávajú viacerých vecí – počnúc právnou istotou a predvídateľnosťou práva až po príklon k praktikám, ktoré sú príznačné v krajinách východnej Európy.

Podnikateľom záleží na geopolitickom smerovaní krajiny

Zloženie vlády, jej idey a geopolitické smerovaniemôžu mať  vplyv na to, či mladé, dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti zotrvajú na Slovensku, alebo presunú svoje podnikanie do zahraničia. Z interného prieskumu advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na cezhraničné štruktúrovanie podnikania, vyplynulo, že ak by po nadchádzajúcich voľbách vládu zostavili politické strany, ktoré zľahčovali COVID, a ktoré dnes šíria proruskú rétoriku vnímania vojny na Ukrajine, vyše 36 % inovatívnych slovenských firiem by ihneď začalo pracovať na tom, aby presunuli svoj biznis zo Slovenska do zahraničia. Ďalších vyše 45 % by začalo nad tým vážne premýšľať a vyše 18 % by počkalo, ako sa situácia vyvinie a konať by začali až následne. Právnici vidia viacero dôvodov, z ktorých môžu mať mladé firmy obavy: „Na rozhodovaní firiem, či zotrvať v danom štáte, alebo odísť, sa podpisuje v prvom rade geopolitická pozícia krajiny. Ďalšími aspektmi, ktoré priamo na to nadväzujú, sú aj právna istota, predvídateľnosť práva a činnosť rozhodovacích orgánov, napríklad súdov. Prorusky orientovaná vládna garnitúra totiž môže vzbudzovať dojem, že miera právneho štátu na Slovensku začne viac inklinovať k štandardom, ktoré sú typické v krajinách na východ od nás,“ vysvetľuje daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Odliv mozgov aj peňazí zo Slovenska

Firmy sa podľa právnikov rozhodujú pri presune podnikania do zahraničia aj podľa kvality podnikateľského prostredia. Berú do úvahy, do akej miery je podnikateľské prostredie závislé od politických aspektov a preferencií a či je legislatíva prijímaná na základe objektívnych analýz, alebo účelovo. V prípade provýchodného smerovania sa najmä majitelia startupov obávajú, že tieto sa následne stanú menej atraktívne pre vstup zahraničných investorov. „Z našich skúseností vyplýva, že zahraničný investor štandardne nechce vstupovať do slovenského startupu cez slovenskú holdingovú spoločnosť. Má pritom oprávnené obavy. Slovensko, kde relevantná časť spoločnosti verí v konšpiračné teórie, totiž neposkytuje dostatočnú právnu a politickú predvídateľnosť. Žiaľ, aj operatívna činnosť, a teda tvorba hodnoty a zdroje daňových príjmov na Slovensku, sú pri tomto sentimente ohrozené,“ konštatuje daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

V dôsledku prípadného provýchodného geopolitického smerovania môže podľa advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax čeliť v budúcnosti naša krajina aj silnejšiemu odlivu mozgov. Podľa konštatovania Európskeho výboru regiónov s odvolaním sa na index globálnej konkurencieschopnosti patria navyše členské štáty na východe a juhu EÚ už teraz medzi tie krajiny sveta, ktoré majú najmenšiu schopnosť udržať si svoje talenty. To v negatívnom zmysle vplýva na rozvoj znalostnej ekonomiky, na vývoj inovácií, na produkciu s vysokou pridanou hodnotou, ale aj na dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Úlohu budú hrať aj dane a odvody

K významným faktorom, ktoré vplývajú na rozhodovanie podnikateľov, či zotrvať v rodnej krajine, je však okrem geopolitického smerovania aj daňovo-odvodové zaťaženie. To je na Slovensku aj v súčasnosti pomerne vysoké a pre budúcu garnitúru, bez ohľadu na jej politickú orientáciu, bude táto oblasť veľkou výzvou. Ak Slovensko nepristúpi k férovejšiemu nastaveniu daní a odvodov a nedotiahne legislatívu tak, aby motivovala podnikateľov zostať „doma“, môže v budúcnosti prísť o milióny eur, ktoré by inak zaplatili štátu na daniach. „Štát musí dokázať, že to s moderným a férovým právnym prostredím myslí vážne. Gestom by mohlo byť zrušenie nezmyselného zdravotného poistného na takých príjmoch, akými sú príjmy kryptomien, predaj cenných papierov a podobne. Viac pozornosti zo strany štátu a dôkladnú prípravu legislatívy si okrem toho zaslúži aj fondové prostredie alebo zdaňovanie DeFi. To všetko sú veci, ktorým sa venujú progresívne mladé spoločnosti, a ktoré ovplyvňujú to, či sa im podnikať v danej krajine vôbec oplatí,“ uzatvára daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Značky: