Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vznikajúci Inštitút moderného spotrebiteľa bude zastupovať hlas zákazníkov využívajúcich pokrokové technológie v každodennom živote. S týmto zámerom združí vybraných odborníkov a prinesie konštruktívne návrhy ako inšpiráciu pre štát. Práve rozmach inovatívnych služieb predstavuje výzvu, ako modernizovať súčasnú legislatívu v prospech všetkých.

Uvedenie Inštitútu moderného spotrebiteľa prichádza ako reakcia na citeľný spoločenský dopyt po novom druhu inovatívnych služieb. „Aktuálne pripravujeme otvorenie viacerých dôležitých tém. Súvisieť budú určite aj so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi “smart“ riešeniami  – či už hovoríme o ich vplyve na zamestnanosť alebo celkovom prínose pre spoločenský rozvoj krajiny,“ vysvetľuje riaditeľ Inštitút moderného spotrebiteľa Michal Kardoš.

Inovatívne služby si získavajú čoraz väčšiu priazeň vďaka nástupu novej pracovne aktívnej generácie. Niektorú zo služieb zdieľanej ekonomiky využilo 27 % spotrebiteľov v EÚ vo veku 25 a 39 rokov v porovnaní s 10-percentným podielom v skupine nad 55 rokov, ukázali výsledky prieskumu Eurobarometer.

„Preferencie ľudí sú jasné. Diskusiu o zákazoch a reštrikciách potrebujeme nahradiť racionálnymi, vecnými riešeniami. Aby na trhu platili pravidlá fair-play a zdravá konkurencia vytvárala tlak na vysokú kvalitu služieb, z čoho na konci dňa profituje zákazník,“ uviedol Michal Kardoš.

Potenciál s miliardovou hodnotou

Inštitút moderného spotrebiteľa víta, že priestor na zmenu legislatívy deklarovalo v minulom roku aj ministerstvo hospodárstva SR. Zdieľaná ekonomika by totiž mohla naprieč štátmi EÚ vytvárať pridanú hodnotu vo výške 572 miliárd eur, ukázala štúdia Európskeho parlamentu.

V oblasti podpory moderných a inovatívnych služieb Slovensko reálne zaostáva, hoci ich podporuje aj Európska komisia. „Služby zdieľanej a digitálnej ekonomiky nie sú žiadny imidžový doplnok a už vôbec nepatria do akejsi šedej zóny podnikania. Naopak, vytvárajú reálny prínos pre krajinu. Dôležité je však ich správne ukotvenie z pohľadu legislatívy, aby mal zákazník istotu plnohodnotnej, komfortnej a transparentnej skúsenosti,“ zdôraznil Michal Kardoš.

Inšpiráciu čerpajme v zahraničí

Jednou z tém pre novú expertnú platformu bude zmena legislatívy týkajúcej sa dopravných aplikácií pre smartfóny. Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti už tento rok. Pripravovaný zákon o cestnej doprave aktuálne posunulo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania.

K navrhnutým zmenám sa už čoskoro vyjadrí Inštitút moderného spotrebiteľa. Poukazovať chce najmä na dobrú prax z iných krajín, kde nadmernú reguláciu účinne odbúravajú. Ide napríklad o Estónsko či Fínsko, pričom najnovšie sa touto cestou vydáva aj Česko.

Verejný apel odborníkov

Inštitút moderného spotrebiteľa reprezentujú odborníci, ktorí sa dlhodobo venujú spoločenským témam dôležitým pre napredovanie jednotlivých odvetví ekonomiky krajiny. V úlohe riaditeľa expertnej platformy bude vystupovať Michal Kardoš. Analytický pohľad zastreší  Martin Reguli z Nadácie F. A. Hayeka.

Michal Kardoš, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa:

Michal Kardoš vystupuje ako odborník na podnikateľské prostredie, legislatívu či komunikáciu s orgánmi štátnej a verejnej správy. Svoju expertízu nadobudol pôsobením vo verejnej správe ako odborník na podporu slovenských firiem v zahraničí v rámci organizácie SARIO, kde viedol odbor podpory exportu a v etablovaných organizáciách tretieho sektora ako Americká obchodná komora v SR, kde bol zodpovedný za vzťahy s vládou.

Aktívne spolupracoval so súkromným sektorom v oblasti verejných politik v rôznych sektoroch v SR a na úrovni Európskej únie. Michal Kardoš študoval medzinárodne vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ekonómiu na Univerzite v Oxforde. Tiež absolvoval študijné pobyty vo Francúzsku, Rusku a na Islande.

V poslednom období sa aktívne venoval najmä oblastiam podpory podnikania, inovácií a startupov. Vzhľadom na silný prienik s problematikou pozitívneho orientácie na zákazníka, svoje nadobudnuté know-how sa rozhodol zúročiť v projekte Inštitútu moderného spotrebiteľa. Michal Kardoš má záujem zastupovať hlas spotrebiteľov využívajúcich moderne a pokrokové technológie v každodennom živote.

Martin Reguli, analytik Inštitút moderného spotrebiteľa (Nadácia F. A. Hayeka):

Ako analytik Nadácie F. A. Hayeka pôsobí od júna 2013. Svoj expertný pohľad venuje najmä oblastiam ako trh práce či ekonomická a zahraničná politika na úrovni Slovenska i celej EÚ. Pri svojej práci kladie dôraz nielen na analýzu dopadov jednotlivých politík, ale aj vypracovávanie plánov na konkrétne zmeny.

Cenné skúsenosti načerpal počas akademických debát nielen doma, ale napríklad aj vo Veľkej Británii. Svoje poznatky pravidelne zdieľa s verejnosťou prostredníctvom vyjadrení či komentárov pre slovenské médiá. Najnovšie sa rozhodol prijať výzvu v Inštitúte moderného spotrebiteľa, kde zúročí práve svoje dlhoročné analytické skúsenosti.

Značky: