Dejiny ľudstva sa posúvajú vpred rôznymi vývojovými stupňami. Každá epocha má svoj hnací motor, vynález, ktorý umožnil obrovský skok vpred. Tým najaktuálnejším, najdramatickejším, ktorý so sebou priniesol najviac zmien v ľudských životoch a ešte viac na trhu obchodu a marketingu, je internet.

Off-line reklama a rovnako aj obchod sa stále viac presúvajú do online priestoru. Ponuka predaja tovarov a služieb na webe rastie násobne úmerne počtom používateľov. Motorom nie je len zvyšujúci sa počet používateľov, rozsah siete a služieb, ale aj rozvoj a inovácie digitálnych zariadení.

Digitálna doba mení ekonomiku, biznisové modely a celkový prístup k zákazníkom. Sám som fanúšikom digitálnych inovácii, nemám rád stagnáciu a plne podporujem digitalizáciu a inovácie, pretože umožňujú rýchly rast, či transformáciu biznis modelov.

Tieto všetky spomínané atribúty radikálne prispievajú k zrýchleniu trhu. Pri súčasne rýchlej operatíve a procesoch môžete rýchlo začať podnikať a využiť na to online prostredie. Stačí, že má človek nápad, vytvorí si web či e-shop podľa šablóny a môže začať ponúkať služby alebo produkty. No často pri tom zabudne na základnú vec, o ktorej chcem dnes hovoriť.

Má zmysel to, čo robíte?

Obsah, zmysel, „purpose“, to svoje „prečo“, „ikigai“, svoj dôvod, prečo daný biznis chcem robiť. Nie, ako motivácia nestačia iba peniaze. Treba dať svojmu podnikaniu obsah, inak sa zaradí medzi ďalšie tisíce e‑shopov, ktoré vznikli a zanikli, pretože nemali ambíciu, ideu: prečo, s akou víziou, poslaním a kľúčovými hodnotami to vlastne robia. Základy akéhokoľvek biznisu sú rovnako dôležité ako základy domu. Keď sú robené narýchlo, sú zanedbané, nedotiahnuté a nie sú kvalitné, odrazí sa to na celej statike stavby. Keď už stavba stojí, iba veľmi ťažko je možné ju opraviť (často ide o radikálne a invazívne riešenia), prerábať a riešiť jej celkovú stabilitu. Rovnako je to s firmou.

Definujte si základné piliere

Základnými piliermi každej firmy a podnikania by mali byť tieto tri veci:  1. Kľúčové hodnoty 2. Misia/poslanie 3. Vízia/cieľ.  Ľudia a rovnako aj firmy potrebujú na dosiahnutie významného úspechu určitý strategický rámec. Ten sa skladá z vízie pre budúcnosť, misie, ktorá je poslaním a z kľúčových hodnôt, na ktorých staviame naše fungovanie a spoluprácu (medzi sebou navzájom aj medzi nami a klientom).

Ako na víziu, misiu a hodnoty

Vízia popisuje cieľ, stav, kde sa chcete vidieť v budúcnosti. Cieľ, zmysel, dôvod prečo robíte to, čo robíte. Pokojne to môže byť vznešený, nadčasový, motivačný, no merateľný, pokojne odvážny, náročný, ale zároveň splniteľný cieľ. Vízia je dôležitým nástrojom vedenia každej firmy.

Vízia definuje smerovanie celej firmy, ale aj jej jednotlivých organizačných jednotiek a zamestnancov. Vízia priťahuje a motivuje pracovníkov. Položte si otázku “PREČO?” Prečo to robíte, prečo to chcete robiť, prečo vás to baví?  Existujú rôzne výroky na víziu. Napríklad Antoine de Saint-Exupery povedal: „Ak chceš postaviť loď, nemáš začínať tým, že si začneš najímať chlapov, aby ti nanosili dostatok dreva na jej stavbu, ale tým, aby si týmto chlapom priblížil túžbu po nekonečnom oceáne.

Steve Jobs, legendárny zakladateľ koncernu Apple Computers, sa zase vyjadril: „Vízia je ako polárna hviezda pre karavánu v púšti. Ukazuje smer v piesočnej búrke, dáva orientáciu k oáze, ale zároveň drží karavánu pri zemi, aby sa neprepadla v piesočnej dune.“ Misia býva často zamieňaná s víziou, čo je však chyba. Misia nie je cieľ, nie je tou hviezdou na oblohe, na ktorú hľadíme aj počas búrky na mori. Misia je poslanie. Je to, čo robíme pre to, aby sme dosiahli našu víziu.

Misia musí byť niečo, čo vie každý vo vašej firme povedať aj o polnoci. Možno ani nevie, že hovorí o misii, ale môže to byť napríklad odpoveď na nasledujúce otázky: Aké máme poslanie? Čo robíme? Pre koho to robíme? Koho a čo chceme v podnikaní zmeniť? Ako sa chceme zlepšovať?  Kľúčové hodnoty sú zásady, ktoré firma prijíma za vlastné. Sú esenciálnymi základmi, hodnotovými piliermi, cez ktoré “nejde vlak”. Môže ísť o morálne, etické, obchodné či ekonomické pravidlá, ktoré majú byť jasné všetkým v tíme.

Hodnoty tvoria mantinely celej firmy a pomáhajú pri rozhodovaní. Hodnoty tiež nie sú niečo, čo sa dá vymyslieť, musia vychádzať z vášho vnútra, z firemnej kultúry, musia byť autentické. Ideálne je ich vizualizovať a personalizovať. Poukázať na ne v praktických príkladoch, ktoré budú ľuďom viac zrozumiteľné. My v Effectixe si ich opakujeme na firemných prezentáciách, workshopoch, na našich Energy campoch a takisto ich máme na webstránke (pre našich nových zamestnancov a pre tých, ktorí sa u nás uchádzajú o prácu).

Príklad tvorby firemnej vízie

V Effectixe sme si uvedomili, že napriek tomu, že máme zadefinované kľúčové hodnoty a misiu, potrebujeme upraviť a predefinovať firemnú víziu, ktorá by jasnejšie ukázala smer a cieľ. Chceme, aby naša vízia bola niečím, čo jasne zadefinuje našu komunikáciu a plníme ju obsahom.

Pri premýšľaní nad našou víziou som si kládol tieto otázky: Čo v Effectixe robíme? Aký je náš cieľ? Čo nás baví? Čo chceme robiť? Aké problémy riešime? Koho a čo chceme meniť? Ako inšpiráciu vám chcem ukázať našu víziu, výsledok nášho zamyslenia. Sme digitálna agentúra (KTO SME), ktorá chce byť lídrom na trhu (AMBÍCIA, VÍZIA, CIEĽ). Vieme čo, ako a prečo v marketingu funguje (AKO RIEŠIŤ PROBLÉM) a radi sa o to delíme (AKO TO CHCEME DOSIAHNUŤ, CESTA, KTORÁ NÁS BAVÍ).

Buďte úspešní a majte hodnotu

Sám som prekvapený, koľko firiem, s ktorými komunikujem, nemá zadefinované vízie, ciele a hodnoty. Pre to, aby procesy fungovali a dostavil sa očakávaný rast a úspech, je jasná vízia kľúčová, esenciálna. Má vaša firma definované hodnoty? Máte víziu? Viete, čo chcete dosiahnuť? Ste dostatočne ambiciózni? Ak áno, budete úspešní a budete to mať oproti konkurencii ľahšie.

Milan Markovič / COO Effectix.com

Značky: