Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Minulý rok, len pár dní pred Vianocami, vypukol uprostred noci požiar rodinného domu na východnom Slovensku.

Z luxusného sídla ostala do rána len kopa popola. Za škodu vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa poškodenému viac ako 459-tisíc eur. Inému klientovi po skrate vysávača oheň zachvátil jedáleň a terasu a poškodil elektroinštaláciu aj fasádu domu. Škoda presiahla 237-tisíc eur. Ďalší požiar spôsobil škodu na dome za 100-tisíc eur. To je len zlomok fatálnych požiarov v privátnom poistení, ktoré Allianz riešila minulý rok.

V decembri pozor na oheň

Najviac poistných udalostí spôsobených požiarom podľa štatistík poisťovne vzniká vo vykurovacích mesiacoch, teda od novembra do marca. Najškodovejší je však z pohľadu požiarov jednoznačne december. „Za posledné 3 roky sme každý mesiac riešili v priemere 39 požiarov rodinných domov či bytov. V decembri to bolo v priemere 67 požiarov. Za celý minulý rok evidujeme 676 požiarov za takmer 12 miliónov eur, pričom 67 % z nich (455) bolo v privátnom poistení,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli.

Z ohňostroja škoda za 2 milióny

Počas decembra eviduje najväčšia poisťovňa na trhu aj špecifické škody, ktoré súvisia s Vianocami či Silvestrovskými oslavami. „Klientka nám nahlásila požiar, ktorý vypukol na Štedrý večer, keď na balkóne horela sviečka, ktorá vypadla zo svietnika a spôsobila požiar. Zhorel rám okna so sklom a dym poškodil celý balkón. V inom prípade nechali majitelia domu po Silvestrovskej večeri horieť sviečky na stole bez dozoru. Z plameňa sa chytila výzdoba na stole, zhorel stôl a poškodený bol aj sadrokartónový strop,“ spomína D. Nógli. Obrovské škody spôsobilo minulý rok aj nezodpovedné narábanie s pyrotechnikou. Zo strechy budovy susediacej s Allianz v Nitre muž počas Silvestrovskej noci odpaľoval pyrotechniku. Obal nechal na mieste a ten začal tlieť a prerástol do veľkého požiaru. Výsledkom bola škoda za 2 milióny eur. Zhoreli dve podlažia, kde boli byty, spoločné priestory, kancelárie a oheň poškodil aj fasádu susednej budovy.

Indexácia aj aktualizácia poistnej sumy

Zo štatistík Allianz ďalej vyplýva, že z roka na rok rastie priemerná výška nákladov za škody spôsobené požiarom. Výrazný skok badať najmä po skončení pandémie, keď významne stúpli ceny stavebných materiálov, prác, ale aj ceny nehnuteľností. „Kým v roku 2020 bola priemerná výška nákladov za poistnú udalosť spôsobenú požiarom 3 579 eur, v minulom sme za škodu po požiari vyplatili 7 306 eur, čo je nárast o 104 percent,“ upozorňuje D. Nógli. Allianz – Slovenská na túto situáciu zareagovala zmenami v indexácii majetkových poistných zmlúv. Okrem vývoja cien stavebných materiálov a prác a cien tovarov a služieb Allianz po novom pri určovaní výšky poistnej sumy pri poistení domov a bytov berie do úvahy aj vývoj cien na realitnom trhu. „Indexácia chráni pred podpoistením, pretože majetok našich klientov automaticky kryje v aktuálnych cenách. Klienti to ocenia najmä pri vzniku poistnej udalosti a špeciálne pri totálnej škode, ktorou požiar často býva,“ dodáva hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová.

Značky: