Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový typ mýtnej palubnej jednotky a IT systém pre predajné miesta majú za sebou komplexné funkčné testy. Tie potvrdili, že OBU jednotky sú plne kompatibilné s mýtnym systémom a pripravené do ostrej prevádzky. Otestovanie palubných jednotiek a navrhovaného IT systému pre predajné miesta boli dôležitým míľnikom pred podpisom zmluvy s víťazom verejnej súťaže.

Funkčný test

Otestovanie novej služby vyplývalo z podmienok verejnej súťaže. Úspešný uchádzač predložil nový tip funkčnej palubnej jednotky na dôkaz toho, že službu vie poskytovať počnúc technickým komponentom až po dobu celého priebehu služby – od registrácie dopravcu, poskytnutie OBU jednotky, cez bezproblémovú jazdu a zber dát pomocou OBU jednotky. Súčasťou funkčného testu boli aj testovacie jazdy a nový tip palubnej jednotky najazdil  viac ako 5 000 kilometrov v rámci spoplatnenej infraštruktúry. Testy dokázali, že nový typ národnej OBU jednotky je plne funkčný. Môžeme potvrdiť aj to, že GPS lokácia palubných jednotiek je dostatočne presná na to, aby nové OBU jednotky bezproblémovo a kompatibilne fungovali v novom, modernom mýtnom systéme Slovenskej republiky. Navyše, dopravcovia ušetria aj polovicu doteraz potrebného času, pretože registrácia vozidla a odovzdanie OBU jednotky bude prebiehať omnoho rýchlejšie.

Tender ušetril milióny

Predmetom verejnej súťaže na Mýtne služby bolo dodanie OBU jednotiek, ich logistika a distribúcia pre dopravcov, služby platobnej infraštruktúry a zabezpečenie zákazníckych miest. Predpokladaná hodnota zákazky bola 49,9 milióna eur bez DPH, do verejnej súťaže boli predložené 2 ponuky. Ako najvýhodnejšia bola vyhodnotená ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 28,7 milióna eur bez DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola upravená – namiesto pôvodných 290 miliónov eur bez DPH bol tender na poskytovanie mýtnych služieb  vyhlásený na hodnotu zákazky do 50 miliónov eur. Súťaž bola zrevidovaná z toho dôvodu, že vďaka Európskej službe elektronického mýta (EETS) nie je potreba takého množstva jednotiek OBU, ako sa pôvodne predpokladalo.

Aký bude nový mýtny systém

  • flexibilnejší a ekonomickejší
  • prinášajúci viac zdrojov na údržbu spoplatnenej siete
  • vlastniť a prevádzkovať ho bude štát
  • kompatibilný s európskym mýtnym systémom

Značky: