Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IT nástroje na podporu riadiacich procesov bežne vyžívajú veľké komerčné organizácie ako sú banky a telekomunikační operátori.

Do prostredia verejnej správy ich chce zaviesť aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pomocou národného projektu Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory. Na aprílovom zasadnutí ho schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Vyzvanie na projekt zverejnil ÚPVII.

ÚPVII je moderný, transparentný a efektívny úrad a snaží sa fungovať rovnako efektívne ako komerčný sektor. Cieľom projektu Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za riadenie projektov informatizácie spoločnosti spolufinancovaných z eurofondov. Benefitom bude zlepšenie riadenia, ktoré sa prejaví v efektívnom projektovom riadení a rýchlejšom dodávaní výsledkov, a čo je najdôležitejšie, zvýšia sa priame prínosy informatizácie na každodenný život občanov.

Projekt zavádza do prostredia verejnej správy IT aj nástroje na podporu strategického riadenia a plánovania pomocou priraďovania cieľov a úloh konkrétnym tímom ÚPVII a NASES, celkového sledovania efektivity a stavu plnenia úloh ÚPVII a NASES.

Vyzvanie na národný projekt s názvom Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory (KIS RVP) v hodnote 4 232 243 eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.skwww.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 19. august 2019.

Značky: