Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V októbri prispeli zákazníci spoločnosti NAY zaokrúhľovaním svojich nákupov dvojnásobne viac, než po iné mesiace. NAY všetky tieto príspevky zdvojnásobila a do posledného centa darovala neziskovej organizácii DOBRÝ ANJEL. Výška spoločného príspevku tak dosiahla hodnotu 10 164,46 €.

Spoločnosť NAY podporuje DOBRÝ ANJEL, n. o. už od roku 2007. DOBRÝ ANJEL pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde rodič, alebo dieťa trpí na rakovinu, alebo dieťa trpí inou závažnou diagnózou (detská mozgová obrna, cystická fibróza, chronické ochorenie obličiek, Downov syndróm, alebo svalová dystrofia typu Duchenne) a v dôsledku čoho sa táto rodina dostala do finančnej tiesne.

Spolu s našimi zákazníkmi sme v októbri poskytli neziskovej organizácii DOBRÝ ANJEL vyše 10-tisíc eur. Keďže v tento mesiac prispelo dvakrát viac zákazníkov a my sme tento príspevok ešte zdvojnásobili, posielame pred Vianocami štvornásobok sumy, ako v bežný mesiac. Veríme, že tohtoročné Vianoce tak budú príjemnejšie a pomôžeme preklenúť koniec tohto roka rodinám, ktoré pomoc skutočne potrebujú. Zároveň sa chceme poďakovať našim zákazníkom, ktorí prijali našu výzvu na pomoc a prispeli pri nákupe u nás,“ uviedol Ing. Peter Zálešák, predseda predstavenstva NAY a. s.

„Suma, ktorú sa podarilo za tak krátky čas vyzbierať je obdivuhodná. Potvrdilo sa, že keď sa spojí veľa dobrých ľudí a každý pomôže zaokrúhlením svojho nákupu, tak spoločnými silami dokážeme pomôcť darovanou sumou desiatkam rodín v našom Systéme. Každému jednému zákazníkovi spoločnosti NAY v mene rodín ďakujeme,“ dodal Ing. Ján Dobák, riaditeľ neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL.

Značky: