Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Legislatívny vývoj na národnej úrovni a nedostatok kvalitnej pracovnej sily považujú živnostníci a firmy na Slovensku za najväčšie riziko, ktoré môže negatívne ovplyvňovať ich biznis v najbližších 12 mesiacoch. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu ČSOB monitorujúceho očakávania a plány podnikateľskej sféry na Slovensku.  V porovnaní s úvodom tohto roka sa vnímanie týchto rizík zvýšilo.

Oslovení podnikatelia a firmy vnímajú budúci legislatívny vývoj ako najväčšie riziko, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť ich podnikanie v horizonte najbližších 12 mesiacov. Obavy z vývoja má až 46 % z nich, zatiaľ čo 39% opýtaných označilo z najväčšie riziko nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Ako tretiu najčastejšiu obavu podnikatelia zmieňovali vývoj ekonomického prostredia (38%). V porovnaní s výsledkami prieskumu z úvodu roka obavy podnikateľov pri všetkých týchto ukazovateľoch stúpli, najvýznamnejšie v prípade vývoja ekonomického prostredia (+21,2%) a nedostatku pracovnej sily (+17,1%), viď graf. Obavy z potreby technologických inovácii vyslovilo v priemere 7 zo 100 opýtaných, častejšie išlo pritom o väčšie podniky.

Graf: Čo vnímate ako najväčšie riziko, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť vaše podnikanie v najbližších 12 mesiacoch?, zdroj: Datank exkluzívne pre ČSOB

„Kým v úvode roka označovala nedostatok kvalitnej pracovnej sily za najväčšie riziko pre biznis asi pätina oslovených, aktuálne je to takmer 40% z nich. Tieto obavy sa stupňujú priamo úmerne s veľkosťou firmy a v prípade spoločností s obratom nad 200.000 eur ročne vyjadril obavy z tohto vývoja každý druhý opýtaný zástupca,“ približuje výsledky hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. V prípade menších firiem sa na prvé miesto radí legislatívny vývoj na Slovensku ovplyvňujúci ich podnikanie a fungovanie.

Z pohľadu regiónov vidia nedostatok pracovnej sily ako kľúčový problém najmä firmy v Banskobystrickom kraji a spolu s vývojom legislatívy na Slovensku ho radia na prvú priečku (zhodne po 56%). V ďalších krajoch dominujú na prvom mieste obavy z vývoja legislatívy na národnej úrovni – tak v Bratislavskom kraji (47%), Trnavskom kraji (43%), Nitrianskom kraji (45%),  Žilinskom kraji (42%), Prešovskom kraji (50%) a Košickom kraji (47%). Výnimkou je Trenčiansky región, kde sa podnikatelia obávajú najmä ďalšieho vývoja ekonomického prostredia (46%).

 

Značky: