Spoločnosť Intel a zakladatelia platformy Arduino spoločne oznámili spustenie cenovo dostupnej učebnej pomôcky v podobe jednodoskového počítača Arduino 101 (USA) a Genuino 101 (mimo USA), ktorý je určený pre konštruktérov začiatočníkov a vzdelávacie prostredie ako také. Genuino 101 je prvý široko dostupný jednodoskový počítač postavený na miniatúrnom module Intel Curie s nízkou spotrebou energie.

Okrem toho, že ide o nenáročné zariadenie, ktoré je vhodné pre základné školské cvičenia, počítač Genuino 101 je možné použiť vďaka výkonným funkciám modulu Intel Curie aj na vývoj prototypov inteligentných a pripojiteľných technologických produktov. Cenovo sa pohybuje na úrovni súčasných dosiek mikropočítačov vstupnej triedy a vybavený je akcelometrom, gyroskopom a možnosťou pripojenia cez Bluetooth Smart, čo umožní vývoj inteligentných a pripojiteľných zariadení.

Genuino 101 sa stáva súčasťou celého radu open-source zariadení elektronickej platformy Arduino, ktorá kombinuje voľne dostupný hardvérový dizajn so širokým ekosystémom rozšíriteľných komponentov od tretích strán a programovacím prostredím tvoriacim softvér, čo uľahčuje vývoj interaktívnych projektov.

„Podpora vychádzajúcich podnikateľov a mladých študentov bola pre Intel vždy prioritou. Partnerstvom s Arduinom prinášame výkon Intelu novej generácii tvorcov,” povedal Josh Walden, senior viceprezident a generálny riaditeľ New Technology Group v rámci Intelu. „Pokročilé funkcie modulu Intel Curie, ktorý je zabudovaný do dosky Genuino 101, budú môcť využívať študenti i vývojári na zostrojovanie jedinečných, inteligentných a pripojiteľných zariadení.”

Doska s modulom Intel Curie bude aj hlavným nástrojom pre súťažiacich v reality šou America’s Greatest Makers (Najväčší tvorcovia Ameriky), ktrorá je naplánovaná na rok 2016.

Genuino 101 v školskom prostredí

Genuino 101 bude zahrnutý do fyzikálneho počítačového kurzu CTC (Creative Technologies in the Classroom – Kreatívne technológie v triede), ktorý vymyslel a momentálne testuje Arduino vo viac než 300 školách. CTC je prvý formálny fyzikálny počítačový kurz určený pre základné a stredné školy. Poskytuje učiteľom nástroje, podporu a istotu, ktoré budú potrebovať pri zasväcovaní svojich študentov do základov programovania, elektroniky a mechaniky. Intel bude s Arduinom úzko spolupracovať s cieľom v nasledujúcich rokoch priniesť CTC program do škôl po celom svete. Genuino 101 bude pomáhať pri vzdelávaní technologických odborníkov, podnikateľov a vynálezcov.

„Na vývoji tejto dosky sme úzko spolupracovali s Intelom a momentálne rozširujeme ponuku kurzov o možnosti pripojenia a pokročilé funkcie, ktoré dnes študenti – vývojári očakávajú,” povedal Massimo Banzi, spoluzakladateľ a CEO v Arduine. „Vďaka spolupráci s Intelom získame dosah na globálnu komunitu začínajúcich konštruktérov a študentov pomocou nástroja pre kompexné fyzikálne programovanie, ktorý im teraz ponúka ešte pokročilejšie a výkonnejšie technologické riešenie pre premieňanie svojich vízií na skutočnosť.”

Jednodoskový počítač Genuino 101 bude dostupný v prvom štvrťroku 2016 za odporúčanú maloobchodnú cenu 30 USD (približne 27 eur). Doska z dielne Intel sa bude v USA predávať pod označením Arduino 101 a mimo USA pod značkou Genuino 101. Dostupný bude cez katalógových distributérov a maloobchodníkov, ktorí predávajú aj iné produkty Intel pre konštruktérov a inovátorov. Sú medzi nimi predajcovia ako Amazon, Conrad Electronic, Farnell Element 14, Microcenter, Mouser, RadioShack, RS Components a SparkFun.

Informácie o Arduino.cc

Arduino je open-source elektronická platforma, ktorú spustili v 2005 na zjednodušenie procesu vytvárania elektronických prototypov a umožnenie vymýšľať interaktívne produkty pre ľudí s malým alebo žiadnym technickým pozadím. Celosvetová komunita tvorcov – študentov, nadšencov, umelcov, programátorov a odborníkov – prispieva do tejto open-source platformy, s cieľom vytvoriť zdroj vedomostí prístupný pre začiatočníkov i pokročilých. Genuino je sesterskou zančkou Arduino.cc. Vytvorili ju spoluzakladatelia Arduina, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe a David Mellis ako aj celý tím a komunita Arduino.cc. Značka Genuino sa používa na označenie dosiek a výrobkov predávaných mimo územia USA a potvrdzuje ich autenticitu a konzistenciu s hodnotami a filozofiou otvoreného hardvéru a kódu, ktorú už dlhodobo vyznáva Arduino. Vďaka „Genuino“ sa tak Arduino open-source projekt stal dostupným na celom svete vďaka alianciám s lokálnymi výrobcami v Ázii, Európe, Južnej Amerike, Kanade a Afrike. Viac informácií o Arduinoa Genuino nájdete na arduino.cc.

O projekte Arduino.cc

Arduino je open-source elektronická platforma spustená v roku 2005 pre zjednodušenie procesov elektronického prototypingu, ktorá umožňuje ľuďom s nízkymi technologickými znalosťami vytvárať interaktívne produkty. Celosvetová komunita tvorcov – študentov, domácich kutilov, umelcov, programátorov a profesionálov – prispela k tejto open-source platforme množstvom znalosťami, ktoré sú dostupné pre začiatočníkov aj expertov. Genuino.cc je sesterská značka s Arduino. Tvorcovia Arduino Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe a David Mellis, sformovali tím a komunitu Arduino.cc. Genuino je použiteľné pre základné dosky a produkty predávané mimo USA, ktoré certifikuje ich autenticitu a konzistenciu s Arduino hodnotami a filozofiou ako open-hardvér a open-source. Genuino umožnil, aby bol Arduino open-source projekt doszupný na celom svete vďaka alianciám s lokálnymi výrobcami v Ázii, Európe, Južnej Amerike, Kanade a Afrike. Ďalšie indormácie o Arduino a Genuino sú dostupné na  arduino.cc.

Značky: