Slovenská pošta upozorňuje na ďalší podvod.

Tentoraz vás podvodník nabáda za symbolické 2 Eurá kúpiť náhodne vybranú nedoručenú zásielku. Navyše sa tvári, že takto zozbierané peniaze použije pošta na humanitárnu pomoc.

Aj v tomto prípade však ide o podvod s cieľom získať údaje o platobných kartách či bankových účtoch. Slovenská pošta vás vyzýva k ostražitosti a najmä, aby ste nezadávali údaje o platobných kartách či bankových účtoch, ktoré môžu byť zneužité, a občania tak môžu prísť o peniaze. Ak ste tak už urobili, hneď kontaktujte svoju banku a platobnú kartu zablokujte.

Čo sú to nedoručené zásielky?

Zásielky, ktoré sa nepodarí doručiť, sú v súlade s právnymi predpismi uskladnené v Poštovej ohlasovni a úložni v Trnave. Na nedoručiteľných zásielkach nebola buď správne uvedená adresa – napr. chýbala ulica, prípadne mesto, alebo to boli iné dôvody. Napríklad adresát si nevyzdvihol zásielku na pošte v odbernej lehote (spravidla 18 kalendárnych dní), úmrtie adresáta, adresát sa presťahoval a pod. Slovenská pošta v takomto prípade vráti takúto zásielku jej odosielateľovi. Ak ju však nie je možné vrátiť jej odosielateľovi, pošta ju uloží na čas úložnej lehoty a následne v Úložni.

Pošta nie je sprostredkovateľom platieb

Slovenská pošta zaznamenala už viac ako 30 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré „sa tvária“ ako od pošty. Slovenská pošta pripomína, že nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS, ani za colné konanie či DPH, ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty – klient ich hradí pri prevzatí zásielky.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.