V hodnotení dopadli najhoršie projekty predkladané Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Úradom pre verejné obstarávanie.

V stredu má Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu schvaľovať ďalšiu vlnu IT projektov za viac ako 100 miliónov Eur. Ide o prvý balík projektov v tomto roku, pričom za posledných 6 mesiacov minulého roku presiahla hodnota schvaľovaných projektov 200 miliónov eur.

Občianske združenie Slovensko.Digital všetky veľké projekty detailne hodnotí pomocou metodiky Red Flags. Výsledky hodnotení sú zverejnené na stránke https://redflags.slovensko.digital/. V nezávislom hodnotení dopadol najhoršie projekt s názvom Digitálny ekosystém inklúzie, ktorý predkladá Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v hodnote takmer 15 miliónov Eur (vždy sa uvádza súčet investičných nákladov a nákladov na desaťročnú prevádzku).

ÚPVII chce vytvoriť nový systém, pomocou ktorého sa budú dať testovať “digitálne kompetencie” občanov a vykonávať skúšky ukončené certifikátom. Slovensko.Digital pritom upozorňuje, že prevádzkovanie takéhoto systému ani nepatrí v súčasnosti medzi kompetencie ÚPVII. “ÚPVII deklaruje, že má ísť o “spoločný komponent”, pomocou ktorého sa majú v budúcnosti dať vykonávať akékoľvek certifikácie. Za týmto účelom však už sú zriadené inštitúcie v rámci rezortu školstva, najmä ŠIOV a NÚCEM,” hodnotí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Navyše, podľa Illeka sú aj očakávané náklady na tento projekt privysoké. Veľká časť nákladov totiž pôjde na “servisné” funkcie, ktoré majú iba minimálnu pridanú hodnotu a bežne sú implementované za násobne nižšie ceny. “Typickým príkladom je navrhovaný “Register certifikátov”, ktorý však nie je legislatívne ukotvený a vzhľadom na malý objem údajov, len 3 tisíc za rok, na neho kalkulované náklady 1,2M Eur považujeme za niekoľkonásobne predražené,” dodáva Illek. Projekt preto dostal v hodnotení dve červené vlajky a podľa odborníkov by v súčasnej podobe nemal byť schválený.

Svoj nový IT systém chystá aj Úrad pre verejné obstarávanie. Systém za takmer 20 miliónov eur má elektronizovať kompletný proces verejného obstarávania. Hoci projekt ako taký dáva podľa Slovensko.Digital zmysel vzhľadom na fragmentovanú situáciu IT systémov na ÚVO, problémom sú vysoké náklady. “Vzhľadom na uvedenú funkcionalitu systému považujeme náklady na projekt za neprimerané. Taktiež zvolené licencie v rozpočte považujeme za zbytočné, keďže väčšina je dnes nahraditeľná slobodným softvérom, ktorý má celosvetové nasadenia. Musíme tomuto projektu preto dať v našom hodnotení červenú vlajku,” za Slovensko.Digital hodnotí Ján Suchal.

Ďalším predloženým projektom API GateWay za viac než 13 miliónov eur chce ÚPVII vybudovať centrálny komponent eGovernmentu, ktorý umožní jednoducho prepájať štátne informačné systémy s komerčnými softvérmi. “So zameraním navrhovaného projektu súhlasíme, keďže ide o vybudovanie centrálneho riešenia eGovernmentu pre OpenAPI, čo je koncept za ktorého realizáciu sa aj Slovensko.Digital dlhodobo zasadzuje. Problémy však vidíme v oblastiach ako sú vybrané biznis požiadavky, alternatívy a stanovenie nákladov na projekt. Tam vidíme potrebu detailnejšieho a konštruktívnejšieho dialógu v rámci relevantných pracovných skupín,” za Slovensko.Digital hodnotí Peter Kulich.

O projekte Red Flags

Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Odborníci zo Slovensko.Digital projekty hodnotili pomocou metodiky, ktorá sa zameriava na vyhodnotenie najviac rizikových oblastí IT projektov v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Doposiaľ vyhodnotili 43 projektov, ktorým udelili 47 červených vlajok.

Aj vďaka projektu RedFlags bol napríklad v roku 2018 definitívne zastavený projekt Informačného systému výstavby z dielne Ministerstva dopravy. Rezort 9 rokov pripravoval riešenie tohto informačného systému veľkým projektom za vyše 60 miliónov eur. V rámci hodnotenia Red Flags mu IT odborníci udelili tri “červené vlajočky” a bol jedným z najkritickejšie hodnotených projektov. V marci 2018 padlo rozhodnutie tento projekt zrušiť. Na konci roku 2018 ministerstvo zvolilo iný prístup, vybralo z projektu najdôležitejšiu časť, o financovanie sa uchádza v rámci dopytovej výzvy a predpokladaná investícia je na úrovni 3 miliónov Eur, čo je omnoho efektívnejšie ako pôvodný prístup.

V roku 2019 prejdú tieto projekty do fázy obstarávania, v ktorej sa bude rozhodovať o tom, ako efektívne bude štát IT nakupovať. Projekt RedFlags v prípade zabezpečenia financií na svoj chod bude pokračovať i v tomto roku a nezávislí odborníci na IT obrátia svoju pozornosť aj na proces obstarávania. Hodnotenia sú zverejnené na stránke https://redflags.slovensko.digital/.