Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V občianskom združení Slovensko.Digital vnímame výrazný dopyt občianskej spoločnosti po slušnom Slovensku. Štátne IT je sektor, ktorý je historicky spätý s podozreniami z korupcie, kartelov a nekalých praktík a jednou z oblastí, ktorá subjektívne túto definíciu nespĺňa. 

Myslíme si, že pojem “slušné Slovensko” si zaslúži obsahové naplnenie aj v štátnom IT. Za naplnenie tohto pojmu považujeme systém informatizácie, v ktorom:

 Nie je problém pochváliť sa konkrétnymi úspechmi, ale ani priznať zlyhania. Spätná väzba je vítaná a podporovaná. Ak niekto vidí nedostatky, alebo podozrivé konanie, nebojí sa o ňom hovoriť, naopak, takýto prístup je vítaný;  Informačné systémy sú budované tak, aby zjednodušili život ľuďom alebo úradníkom a posudzované sú podľa toho, nakoľko sa im to podarí;  Nové projekty a riešenia sa pripravujú otvoreným spôsobom, na základe faktov a posúdenia všetkých možností. Zapojiť sa môže každý, kto má k téme čo povedať;  Úrady si budujú svoju nezávislú pozíciu voči IT trhu, a to pomocou skúsených interných zamestnancov, aj bránením sa závislosti na jednom dodávateľovi (vendor lock-in);  Do budovania a používania IT systémov verejnej správy má možnosť zapojiť sa čo najširší okruh subjektov;

 Inštitúcie verejnej správy aktívne podporujú konkurenčné prostredie formou transparentného dialógu s trhom. Používajú sa také formy súťaženia a nastavenia projektov, ktoré zabezpečia čo najvyššiu účasť uchádzačov;  Sú jasne definované a vymáhané podmienky pre etické správanie – reflektujúce dnešné podozrenia z nekalých praktík ako napr. kartelové dohody;  Systematicky sa riadi a eliminuje konflikt záujmov medzi zástupcami štátu a komerčného sektora. Štát aktívne bojuje proti používaniu externých kontraktorov, ktorí sú v konflikte záujmov;

Našou rolou nikdy nebolo hodnotenie personálnych nominácií funkcionárov v informatizácii. Z tejto pozície sa staviame aj k nominácii p. Richarda Rašiho do role podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Dôležitou pre nás vždy bola agenda, s ktorou daný nominant prichádza a jeho schopnosť, dôveryhodnosť a ochota venovať sa systémovým zmenám štátneho IT a predstava ako ich dosiahnuť.

Považujeme za dôležité pomenovať okruhy napĺňajúce pojem “slušné štátne IT”. Sme presvedčení, že spôsob ich riešenia by mal byť predmetom diskusie relevantných strán, ktoré do nominácie členov Vlády SR vstupujú. Iba tak dokážeme zabezpečiť, že nová vláda bude požívať dôveru širokej verejnosti volajúcej po “slušnom Slovensku”. V prípade potreby radi aktívne podporíme dialóg o uvedených okruhoch.