Poznámkový blok je aplikácia, ktorá v posledných rokoch dostáva viac pozornosti, než kedykoľvek v histórii Windows.

Faktom ale je, že to sčasti súvisí s jej pretransformovaním na UWP aplikáciu a jej voliteľnú inštaláciu z Microsoft Store. Predvolene je ale v operačnom systéme, no môžete ju odinštalovať. Terajšia novinka, ktorá je vo verzii 11.2204 a vyššej súvisí s priamou podporou pre Windows bežiacich na procesoroch typu ARM64. Toto je príklad novej vlastnosti Poznámkového bloku, ktorá súvisí so zmenou z Win32 na UWP aplikáciu.

Ak ste totiž mali Poznámkový blok v systéme, tak na danej verzii jednoducho fungoval. Podstatnejšou výhodou je podľa nás zrýchlenie pri načítaní veľmi veľkých, napríklad niekoľko desiatok MB, súborov. Možno si pamätáte, že v skorších verziách OS Windows ste týmto vedeli aplikáciu spoľahlivo „zhodiť“.

Ďalšia novinka je zobrazovanie písmen klávesovej skratky. Stlačte kláves Alt a pod menu sa zobrazia písmená, podobne ako pri Microsoft Word alebo inej aplikácie tohto kancelárskeho balíka. Vo svojej podstate je to len minimálne vylepšenie. Poznámkový blok ako taký je základ, avšak dá sa rozumne používať a na bežné zápisky je to nedoceniteľná aplikácia.

Pre tých, čo chcú pokročilejšie aplikácie na zápis neformátovaného textu, odporúčame tieto aplikácie. Všetky sú úplne zadarmo:

Notepad++

EditPad Lite

PSPad

Zdroj: Windows Blog

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.