Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci realizácie mýtnych služieb má NDS za sebou ďalší podstatný míľnik, pretože v súvislosti s verejným obstarávaním na mýtne služby neboli podané námietky.

Aktuálne začala plynúť lehota na poskytnutie súčinnosti pred podpisom zmluvy. O konkrétnom dátume podpise zmluvy budeme informovať. Procesný tím, ktorý bude mať na starosti výber mýta v rukách štátu, sa už teraz etabluje a riadi akreditáciu EETS poskytovateľov. Národná diaľničná spoločnosť je plne pripravená na budovanie, preberanie a budúcu prevádzku mýtneho systému vo vlastnej réžii a takisto na nové úlohy.

V súťaži – Mýtne služby – ide o dodanie OBU jednotiek, ich logistiku a distribúciu pre dopravcov, služby platobnej infraštruktúry, zabezpečenie zákazníckych miest. Predpokladaná hodnota zákazky bola 49,9 milióna eur bez DPH, do verejnej súťaže boli predložené 2 ponuky. Súťažilo sa reverznou súťažou a ako víťazná bola vyhodnotená ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 28,7 milióna eur bez DPH.

Harmonogram implementácie služby (lehota: 9 mesiacov od podpisu zmluvy)

  • Prípravná fáza – analýza a dizajn, zabezpečenie technickej, organizačnej a materiálnej prípravy dodávateľa na poskytovanie služieb, logistiky a prevádzky palubnej jednotky, vykonanie informačnej kampane a skúšok, realizácia nastavení s infraštruktúrou NDS
  • Skúšky
  • Skúšobná prevádzka
  • Ostrá prevádzka

V rámci druhého verejného obstarávania – elektronického mýtneho systému bola podaná, z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti, obštrukčná námietka.

Značky: