Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zjednodušenie prístupu k dôležitým dátam, skrátenie času, potrebného na ich praktické využitie a lepšie rozhodnutia – to všetko sú prínosy nového riešenia SAP Datasphere.

Spoločnosť SAP predstavila novú generáciu portfólia nástrojov na správu dát, ktorá zákazníkom zjednoduší narábanie s údajmi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. SAP okrem toho predstavil nových strategických partnerov, spolu s ktorými podnikom umožní vytvoriť jednotnú dátovú architektúru.

„Zákazníci SAP tvoria 87 % celkového globálneho obchodu, takže SAP dáta patria k najhodnotnejším aktívam spoločností. Sú obsiahnuté v najdôležitejších funkciách organizácie, od výroby cez dodávateľské reťazce, financie, ľudské zdroje a ďalších,“ hovorí Juergen Mueller, Chief Technology Officer a člen vedenia SAP SE. „Chceme našim zákazníkom pomôcť jednoducho spraviť ďalší krok a spoľahlivo integrovať SAP dáta s údajmi z aplikácií a platforiem tretích strán. Získajú tak úplne nové informácie a znalosti, ktoré im umožnia posunúť digitálnu transformáciu na vyššiu úroveň.“

SAP Datasphere

SAP Datasphere je nová generácia riešenia SAP Data Warehouse Cloud. Dátovým profesionálom poskytuje škálovateľný prístup ku kritickým obchodným dátam a pomáha im ich distribuovať v rámci dátového prostredia organizácie, pričom zachováva ich kontext a logiku. Ponúka jednotnú skúsenosť pre sémantické modelovanie, integráciu, katalogizáciu, skladovanie, federalizáciu či virtualizáciu dát.

Riešenie SAP Datasphere je postavené na SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Jeho súčasťou je tak silné podnikové zabezpečenie, vrátane bezpečnosti databáz, šifrovania či celkového riadenia dát.

Existujúci zákazníci SAP Data Warehouse Cloud nepotrebujú migráciu ani nemusia robiť žiadne ďalšie kroky. Vo svojom produktovom prostredí už môžu využívať nové možnosti SAP Datasphere.

„Keďže digitálne prostredie neustále obohacujú rôzne aplikácie a veľké objemy údajov, organizácie by mali mať množstvo príležitostí na podporu inovácií, vychádzajúcich z dát. Väčšina z nich sa však stále pasuje s premenou údajov na cenné informácie,“ hovorí Alex-Luis Militaru, šéf SAP Business Technology Platform, SAP CEE. „Príčinou je zvyčajne práve zvýšený objem dát. Cieľom SAP Datasphere je skombinovať obchodnú sémantiku, obsah a kontext pre akékoľvek dáta (nielen od SAP) na podporu organizácií pri prispôsobovaní sa stále meniacemu prostrediu. Prepojené, integrované dáta ponúkajú takmer neobmedzený potenciál na zlepšenie obchodných výsledkov,“ dodáva.

Strategické partnerstvá

Spoločnosť SAP a jej noví open-data partneri pomôžu stovkám miliónov používateľov na celom svete robiť v kritických otázkach informované rozhodnutia, založené na obrovských objemoch dát. Strategickí partneri SAP poskytujú jedinečné výhody svojich ekosystémov a umožňujú zákazníkom kombinovať všetky ich dáta ako nikdy doteraz.

Medzi počiatočných partnerov patria:

  • Collibra umožní zákazníkom vybudovať kompletný dátový katalóg naprieč celým prostredím, či už ide o SAP dáta, alebo dáta z iných zdrojov.
  • Confluent s platformou na streamovanie dát poskytne podnikom nástroj na prepojenie s externými aplikáciami v reálnom čase. Cloudovo natívna ponuka Confluentu je základnou platformou pre dáta v pohybe – umožňuje neobmedzený tok údajov v reálnom čase z rôznych zdrojov v rámci organizácie.
  • Databricks umožňuje zákazníkom integrovať ich Data Lakehouse so softvérom SAP, takže možno zdieľať dáta so zachovaním sémantiky.
  • DataRobot umožňuje zákazníkom využívať možnosti multimodálneho automatizovaného strojového učenia nad SAP Datasphere a preniesť ho priamo do podnikovej dátovej štruktúry bez ohľadu na dátovú platformu.

Značky: