Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vo svete financií sa v najbližších rokoch očakáva užšia spolupráca medzi bankových domov a technologických spoločností pri zavádzaní inovácií. Stále viac firiem bude využívať cloud.

Podľa výsledkov Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európske komisie za rok 2022 skončilo Slovensko spomedzi krajín Európskej únie na piatom mieste od konca, pričom horšie sa umiestnili len Poľsko, Grécko, Bulharsko a Rumunsko. Naopak premiantmi na prvých miestach sú: Fínsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko a Írsko.

Tradične medzi odvetvia kde digitalizácia pokročila najviac patria aj bankovníctvo a finančné služby.

Nová konkurencia

Už pri prepuknutí pandémie covid-19 sa ukázalo, že digitalizácia dokáže nahradiť kamenné prevádzky v prípade, že tie z nejakých dôvodov nefungujú. A nie malú zmenu digitalizácia prináša aj v obchode, výrobe a distribúcii tovarov a služieb, ktoré spolu vytvárajú nové konkurenčné prostredie. „Digitálne technológie znižujú náklady pri vstupe na nové trhy a expanziu do zahraničia. Digitalizácia výrazný spôsobom znižuje náklady na rozšírenie výroby a distribúciu a umožňuje aj veľmi malým firmám prenikať so svojimi výrobkami či službami na zahraničné trhy. Dostupnosť cloudových služiebposkytuje menším hráčom na trhu a start-upom prístup k väčšiemu výpočtovému výkonu, bez toho aby si zaobstarávali fyzickú infraštruktúru v podobe nového hardvéru,“ uvádza report OECD.

Širšia ponuka tovarov a služieb

„Prostredníctvom nových predajných kanálov, ktoré priniesla digitalizácia majú zákazníci prístup k širšej ponuke tovarov a služieb od rôznych poskytovateľov, čo prináša spotrebiteľom nové výhody a vyššiu konkurenciu v odvetviach ako doprava, ubytovanie, maloobchodné služby a iné,“ povedal dnes v panelovej diskusii na tému digitalizácia riaditeľ IBM Slovensko Fridrich Matejík. Na druhej strane ekonomiky a firmy, ktoré v digitalizácii pokročili najviac oveľa menej podliehajú nečakaným výkyvom v tržbách a krátkodobým krízam.

Chýbajú zručnosti

Aj krajiny EÚ, ktoré v digitalizácii urobili doteraz najväčší pokrok majú nedostatky v kľúčových oblastiach ako sú miera zavádzania vyspelých digitálnych technológií (napr. umelá inteligencia a tzv. veľké dáta) zostáva na úrovni pod 30 %, čo je ďaleko od cieľovej hodnoty 75 % stanovenej na rok 2030. A boľavým miestom je aj veľký nedostatok digitálnych zručností samotných obyvateľov, uvádza Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie za rok 2022.

„Medzi najvýraznejšie benefity digitalizácie patrí zjednodušenie vnutrofiremných procesov, vyššia produktivita, nižšie náklady na prevádzku, zvýšenie transparentnosti a kvality, jednoduchšie riadenie, rýchlejšie zavádzanie potrebných zmien a lepšie rozhodovanie,“ hovorí transformation manager spoločnosti IBM Slovensko Ján Kyseľ.

Fintechy čaká rast

Raketový vzostup fintechov v posledných rokoch pomohol rýchlemu nástupu nových technológií v odvetví bankových a finančných služieb s dôrazom na bezpečnosť. S cieľom riešiť rýchlo rastúci dopyt po digitálnych platbách vyvinul slovenský fintech Payout platobnú bránu postavenú v IBM Cloude, ktorá poskytuje podnikom vo viacerých odvetviach vrátane telekomunikácií, vzdelávania, automobilového priemyslu a farmácie efektívny spôsob spracovania transakcií, od platieb kartou, cez bankové prevody a platby cez QR kód až po okamžité platby vo všetkých slovenských bankách.

„Payout je určený pre podniky, ktoré potrebujú rýchlejší, jednoduchší a spoľahlivejší spôsob presunu peňazí. Bezpečnosť je našou prioritou pri zavádzaní nových technológií a s IBM sme vedeli, že môžeme dosiahnuť najlepšiu kybernetickú bezpečnosť vo svojej triede. Potrebovali sme infraštruktúru, ktorá môže rásť s nami. Cloudová technológia nám poskytuje flexibilnú kapacitu pre našich súčasných aj budúcich klientov. Našimi službami pomáhame našim klientom zosúladiť stav ich platobných operácií v reálnom čase s účtami vedenými v rôznych bankách a iniciovať platbu z akéhokoľvek účtu. A to všetko priamo z ich informačného systému. Platobná brána Payout poskytuje malým a stredným podnikom nástroje na prijímanie platieb, odosielanie platieb a efektívnu prácu s nimi,“ hovorí výkonná riaditeľka Payout Jana Hmírová.

„Spolupráca fintechov s bankami, väčšia konkurencieschopnosť v oblasti nových predajných kanálov a otvorené bankové systémy ovlyvnia dianie v bankovníctve v najbližších rokoch najvýraznejšie. Banky budú nútené inovovať oveľa viac ako doteraz, pretože ich zákazníci budú od nich očakávať nové produkty šité na mieru ich potrebám. Aj  to bude jedným z kľúčových dôvodov rozvíjajúcej sa spolupráce medzi bankami a fintechmi,“ vysvetľuje managing partner fintechu Payout Peter Stražovec.

Samozrejme svoju rolu tu zohrá aj dostupnosť sietí piatej generácie 5G. „Pre klientov v rýchlo sa rozvíjajúcom finančnom odvetví je agilné fungovanie životne dôležité. Cloud pomáha finančným spoločnostiam dostať ich produkty na trh rýchlo, prispôsobiť sa novým trendom alebo požiadavkám trhu a dokonca prispôsobiť stratégiu významným svetovým udalostiam. Túto flexibilitu treba využiť a je to možno jedna z najväčších výhod pri práci s IBM Cloudom,“ vysvetľuje Fridrich Matejí k, riaditeľ IBM Slovensko.

V rámci licencie PSD2 Payout poskytuje služby otvorených bankových služieb svojim zákazníkom v ôsmich európskych krajinách – na Slovensku, v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Značky: