Ericsson ohlásil spoluprácu zo spoločnosťami Intel, MyOmega System a Telenor Connexion Technologies za účelom vybudovania služby pripojenej do internetu vecí (IoT), ktorá podporuje efektívnejšiu produkciu vína.

Vďaka IoT senzorom a IoT prístupovej bráne, ktoré sú prepojené s cloudom, umožní služba vinárom zbierať dáta o vlhkosti pôdy a vzduchu, o teplote alebo intenzite slnečného svitu. Dáta môžu byť využité ako podklady prediktívnej analýzy či pre vzdialené monitorovanie viníc v reálnom čase. To vo vinárskom priemysle povedie k vyšsej kvalite produkcie, nižším nákladom na výrobu a k zníženiu dopadov na životné prostredie. Platforma má potenciál úspor v celosvetovom rozsahu a môže byť využitá aj pre ďalšie priemyslové odvetvia.

Podľa prieskumu Medzinárodnej organizácie pre révu a víno (International organization of Vine and Wine – OIV) dosahuje objem vývozu vo vinárskom priemysle globálne 26 miliárd eur, čo predstavuje veľký potenciál pre typ riešenia, ktorý ponúka spoločnosť Ericsson,

Nová služba je založená na platforme pre pripojenie zariadení (Device Connection Platform – DCP) od firmy Ericsson, ktorá funguje na princípoch IoT a M2M (Machine-to-Machine). Riadi konektivitu a umožňuje automatizáciu procesov medzi operátormi a podnikmi.

Anders Olin zo spoločnosti Ericsson hovorí: „Toto partnerstvo je jasným dôkazom toho, že Ericsson je lídrom v oblasti IoT. Táto služba má veľký potenciál pre globálny vinársky priemysel a ďalšie využitie v zasieťovanej spoločnosti.“

Testovania platformy v praxi sa zúčastnili štyri vinárstva v Mosel Valley v Nemecku. Prvé výsledky meraní boli zverejnené na Broadband World Forum, ktoré sa konalo 20. – 22. októbra v Londýne.

Značky: